GREENENER

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 GREENENER Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 GREENENER Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 GREENENER Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
28 kwietnia 2024 GREENENER Publikacja raportu za 2023 rok.
22 marca 2024 GREENENER Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
7 lutego 2024 GREENENER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z działalności spółki za lata obrotowe 2020, 2021 i 2022, zmian w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.
14 listopada 2023 GREENENER Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 września 2023 GREENENER Publikacja raportu za 2022 rok.
17 sierpnia 2023 GREENENER Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
16 czerwca 2023 GREENENER Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 GREENENER Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
8 listopada 2022 GREENENER Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
10 sierpnia 2022 GREENENER Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 lipca 2022 GREENENER Publikacja raportu za 2021 rok.
11 maja 2022 GREENENER Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
9 lutego 2022 GREENENER Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
8 grudnia 2021 GREENENER Publikacja raportu za 2020 rok.
15 listopada 2021 GREENENER Publikacja raportu za II i III kwartał 2021 roku.
5 listopada 2021 GREENENER Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
2 listopada 2021 GREENENER Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
22 października 2021 GREENENER Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
15 października 2021 GREENENER Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
8 października 2021 GREENENER Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 września 2020 GREENENER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2019.
7 kwietnia 2020 GREENENER NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2019 GREENENER Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 GREENENER Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 GREENENER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2018.
14 maja 2019 GREENENER Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
20 marca 2019 GREENENER Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 GREENENER Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
15 października 2018 GREENENER NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem rady nadzorczej, wyrażenia zgody na wniesienie przez akcjonariuszy dopłat do spółki w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowych akcjom, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez sółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
14 sierpnia 2018 GREENENER Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
11 czerwca 2018 GREENENER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 GREENENER Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 GREENENER Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 GREENENER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 GREENENER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
27 lipca 2017 GREENENER ZWZA ws. m.in.przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki lub rozwiązania spółki.
15 maja 2017 GREENENER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 GREENENER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
3 marca 2017 GREENENER NWZA ws. zmiany statutu, zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, upoważnienia zarządu do działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie akcji serii C do obrotu na NC, zmian składu RN oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
28 czerwca 2016 GREENENER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia lub rozwiązania spółki.
9 listopada 2015 GREENENER Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
10 sierpnia 2015 GREENENER Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 GREENENER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z działalności spółki za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki lub rozwiązania spółki.
11 maja 2015 GREENENER Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 kwietnia 2015 GREENENER Publikacja raportu za 2014 rok.
9 lutego 2015 GREENENER Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 GREENENER ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz dalszego istnienia spółki.
10 września 2013 GREENENER NWZA ws. dalszego istnienia spółki lub rozwiązania spółki oraz sprostowania uchwały nr 4 ZWZA z 25 czerwca 2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
25 czerwca 2013 GREENENER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2012.
9 listopada 2012 GREENENER Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 października 2012 GREENENER NWZA ws. zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany statutu, zmiany składu RN oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
10 sierpnia 2012 GREENENER Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
1 sierpnia 2012 GREENENER NWZA ws. zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany statutu oraz zmian składu RN.
18 czerwca 2012 GREENENER WZA ws. m.in. pokrycia straty z działalności za pierwszy rok obrotowy.
11 maja 2012 GREENENER Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
16 kwietnia 2012 GREENENER NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
30 marca 2012 GREENENER Publikacja raportu za 2011 rok.
10 lutego 2012 GREENENER Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
26 lipca 2011 GREENENER Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
22 lipca 2011 GREENENER Debiut spółki na NC.