MONDAY

Data Spółka Wydarzenie
19 lipca 2017 MONDAY Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
15 maja 2017 MONDAY Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
25 kwietnia 2017 MONDAY Dzień wykupu akcji spółki przez Unidevelopment S.A. po cenie 0,81 zł za akcję.
20 kwietnia 2017 MONDAY Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
14 lutego 2017 MONDAY Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
15 sierpnia 2016 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
10 sierpnia 2016 MONDAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
3 czerwca 2016 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
9 lipca 2015 MONDAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
3 czerwca 2015 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 MONDAY Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
29 września 2014 MONDAY NWZA ws. m.in. zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 MONDAY Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 MONDAY ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 MONDAY Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz cały 2013 rok.
14 lutego 2014 MONDAY Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
21 października 2013 MONDAY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
12 września 2013 MONDAY NWZA ws. zmian w składzie RN.
22 lipca 2013 MONDAY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
27 maja 2013 MONDAY ZWZA ws. m.in. podziału 
zysku 
za 
rok 
obrotowy 
2012.

29 kwietnia 2013 MONDAY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
22 kwietnia 2013 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
22 października 2012 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
23 lipca 2012 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
26 czerwca 2012 MONDAY WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
28 maja 2012 MONDAY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
23 kwietnia 2012 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
10 lutego 2012 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
21 października 2011 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
22 lipca 2011 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
27 czerwca 2011 MONDAY WZA
27 maja 2011 MONDAY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
22 kwietnia 2011 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
31 stycznia 2011 MONDAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.