MOBINI

Data Spółka Wydarzenie
20 grudnia 2018 MOBINI Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
14 listopada 2018 MOBINI Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 MOBINI Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 MOBINI Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
7 maja 2018 MOBINI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Ksh.
21 marca 2018 MOBINI Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 MOBINI Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
28 września 2017 MOBINI NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.
14 sierpnia 2017 MOBINI Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
31 lipca 2017 MOBINI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 MOBINI Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 MOBINI Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
8 maja 2017 MOBINI NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i C do obrotu na NC oraz ich dematerializacji.
27 lutego 2017 MOBINI NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii D oraz zmian w statucie.
14 lutego 2017 MOBINI Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
21 grudnia 2016 MOBINI NWZA ws. zmian w RN oraz zmian w statucie.
14 listopada 2016 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
1 września 2016 MOBINI NWZA ws. zmiany w składzie RN.
16 sierpnia 2016 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 MOBINI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2016 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
30 lipca 2015 MOBINI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
30 czerwca 2015 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
30 czerwca 2014 MOBINI ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
22 listopada 2013 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 MOBINI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
31 maja 2013 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 MOBINI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 MOBINI Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 MOBINI NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii C i D, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2012 MOBINI Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 MOBINI WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
31 maja 2012 MOBINI Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 MOBINI Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
8 maja 2012 MOBINI NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN.
14 lutego 2012 MOBINI Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 MOBINI Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
24 sierpnia 2011 MOBINI WZA
12 sierpnia 2011 MOBINI Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
27 czerwca 2011 MOBINI Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
22 czerwca 2011 MOBINI Debiut spółki na NC.