ADFORM

Data Spółka Wydarzenie
22 listopada 2018 ADFORM Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
14 sierpnia 2018 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
26 czerwca 2017 ADFORM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
15 maja 2017 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ADFORM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
3 czerwca 2016 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 ADFORM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
3 czerwca 2015 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
7 listopada 2014 ADFORM NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ADFORM NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Prezesem oraz Wiceprezesem Zarządu.
30 czerwca 2014 ADFORM ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 ADFORM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 ADFORM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
4 czerwca 2013 ADFORM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
31 maja 2013 ADFORM Pierwszy dzień notowań na NC 120.596 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
29 maja 2013 ADFORM Ostatni dzień notowań na NC 120.596 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 maja 2013 ADFORM Debiut spółki na NC.