IZOBLOK

Data Spółka Wydarzenie
22 listopada 2024 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
24 maja 2024 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 IZOBLOK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
21 grudnia 2023 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 2022/2023.
22 września 2023 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2022/2023.
23 czerwca 2023 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023.
24 marca 2023 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
26 stycznia 2023 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
31 października 2022 IZOBLOK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021-2022.
10 października 2022 IZOBLOK NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu RN oraz zmiany statutu.
23 września 2022 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
31 sierpnia 2022 IZOBLOK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
1 sierpnia 2022 IZOBLOK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz akcji zwykłych imiennych serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
25 marca 2022 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
9 lutego 2022 IZOBLOK NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, dokonania wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmiany statutu.
28 stycznia 2022 IZOBLOK Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 50,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Logine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz BEWI ASA.
27 stycznia 2022 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
10 grudnia 2021 IZOBLOK Początek zapisów na sprzedaż akcji po 50,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Logine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz BEWI ASA.
28 października 2021 IZOBLOK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020-2021.
24 września 2021 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
30 sierpnia 2021 IZOBLOK Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 50,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Logine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz BEWI ASA.
26 sierpnia 2021 IZOBLOK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
16 sierpnia 2021 IZOBLOK Początek zapisów na sprzedaż akcji po 50,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Logine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz BEWI ASA.
26 marca 2021 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
27 stycznia 2021 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
28 października 2020 IZOBLOK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019-2020.
25 września 2020 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
31 sierpnia 2020 IZOBLOK NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN, odwołania i powołania członka RN.
26 sierpnia 2020 IZOBLOK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
25 marca 2020 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
24 stycznia 2020 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
29 października 2019 IZOBLOK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018-2019.
20 września 2019 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
27 sierpnia 2019 IZOBLOK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
26 marca 2019 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
30 stycznia 2019 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
31 października 2018 IZOBLOK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017-2018.
26 września 2018 IZOBLOK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
30 sierpnia 2018 IZOBLOK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
26 marca 2018 IZOBLOK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
26 stycznia 2018 IZOBLOK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
15 grudnia 2017 IZOBLOK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
3 października 2017 IZOBLOK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016-2017.
26 września 2017 IZOBLOK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
18 sierpnia 2017 IZOBLOK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
16 marca 2017 IZOBLOK Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
12 stycznia 2017 IZOBLOK Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
31 października 2016 IZOBLOK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
19 września 2016 IZOBLOK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016.
14 września 2016 IZOBLOK Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
8 sierpnia 2016 IZOBLOK Wprowadzenie do obrotu na GPW 267.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
5 sierpnia 2016 IZOBLOK Dzień ostatniego notowania na GPW 267.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
22 lipca 2016 IZOBLOK Wprowadzenie do obrotu na GPW 267.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
18 lipca 2016 IZOBLOK Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
6 lipca 2016 IZOBLOK Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy instytucjonalnej.
5 lipca 2016 IZOBLOK Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy indywidualnej.
1 lipca 2016 IZOBLOK Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy indywidualnej oraz instytucjonalnej.
30 czerwca 2016 IZOBLOK Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii D.
21 czerwca 2016 IZOBLOK Rozpoczęcie budowania księgi popytu na akcje serii D.
4 kwietnia 2016 IZOBLOK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powierzenia RN zadań komitetu audytu.
16 marca 2016 IZOBLOK Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
30 grudnia 2015 IZOBLOK Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
14 września 2015 IZOBLOK Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
11 września 2015 IZOBLOK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014-2015, sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
15 lipca 2015 IZOBLOK Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
12 czerwca 2015 IZOBLOK Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
28 kwietnia 2015 IZOBLOK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
24 kwietnia 2015 IZOBLOK Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
12 marca 2015 IZOBLOK Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
12 grudnia 2014 IZOBLOK Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
12 września 2014 IZOBLOK Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
30 lipca 2014 IZOBLOK ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy 2013-2014 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 czerwca 2014 IZOBLOK Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
13 czerwca 2014 IZOBLOK Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
17 marca 2014 IZOBLOK Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
14 stycznia 2014 IZOBLOK Pierwszy dzień notowań na NC 171.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
11 grudnia 2013 IZOBLOK Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
13 września 2013 IZOBLOK Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
3 września 2013 IZOBLOK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013.
11 lipca 2013 IZOBLOK Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
17 czerwca 2013 IZOBLOK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 czerwca 2013 IZOBLOK Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
25 lutego 2013 IZOBLOK Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
13 grudnia 2012 IZOBLOK Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
19 września 2012 IZOBLOK WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011-2012.
12 września 2012 IZOBLOK Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
5 lipca 2012 IZOBLOK Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
14 czerwca 2012 IZOBLOK Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
14 marca 2012 IZOBLOK Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
27 grudnia 2011 IZOBLOK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
22 grudnia 2011 IZOBLOK Debiut spółki na NC.