STOPKLA

Data Spółka Wydarzenie
29 lutego 2020 STOPKLA Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
29 listopada 2019 STOPKLA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Kino Polska TV SA.
20 listopada 2019 STOPKLA Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Kino Polska TV SA z 6,20 zł na 7 zł za sztukę.
14 listopada 2019 STOPKLA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
12 listopada 2019 STOPKLA NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na NC.
31 października 2019 STOPKLA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Kino Polska TV SA.
8 sierpnia 2019 STOPKLA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
24 czerwca 2019 STOPKLA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
9 maja 2019 STOPKLA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
19 marca 2019 STOPKLA Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 STOPKLA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 STOPKLA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
18 lipca 2018 STOPKLA NWZA ws. zmiany statutu, w szczególności w zakresie udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.
29 czerwca 2018 STOPKLA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
23 kwietnia 2018 STOPKLA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
7 marca 2018 STOPKLA Publikacja raportu za 2017 rok.
6 listopada 2017 STOPKLA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
10 sierpnia 2017 STOPKLA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 maja 2017 STOPKLA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
8 maja 2017 STOPKLA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
9 marca 2017 STOPKLA Publikacja raportu za 2016 rok.
13 grudnia 2016 STOPKLA NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz zmiany statutu.
4 listopada 2016 STOPKLA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 STOPKLA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
27 czerwca 2016 STOPKLA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
23 maja 2016 STOPKLA Dzień pierwszego notowania na NC 4.641.304 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
5 maja 2016 STOPKLA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
7 marca 2016 STOPKLA Publikacja raportu za 2015 rok.
11 lutego 2016 STOPKLA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
18 stycznia 2016 STOPKLA Przydział akcji serii E.
5 stycznia 2016 STOPKLA Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych.
18 grudnia 2015 STOPKLA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych.
17 grudnia 2015 STOPKLA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
7 grudnia 2015 STOPKLA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu na NC, wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31.12.2015 r.
5 listopada 2015 STOPKLA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 sierpnia 2015 STOPKLA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
23 czerwca 2015 STOPKLA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
7 maja 2015 STOPKLA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
9 marca 2015 STOPKLA Publikacja raportu za 2014 rok.
12 lutego 2015 STOPKLA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
22 grudnia 2014 STOPKLA NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31.12.2014 r.
6 listopada 2014 STOPKLA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
19 sierpnia 2014 STOPKLA Pierwszy dzień notowań na NC 4.254.710 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
12 sierpnia 2014 STOPKLA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 STOPKLA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
27 czerwca 2014 STOPKLA Przydział akcji serii D.
13 czerwca 2014 STOPKLA Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru.
3 czerwca 2014 STOPKLA Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru.
15 maja 2014 STOPKLA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
8 maja 2014 STOPKLA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
28 kwietnia 2014 STOPKLA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
18 marca 2014 STOPKLA Publikacja raportu za 2013 rok.
13 lutego 2014 STOPKLA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
23 grudnia 2013 STOPKLA NWZA ws. przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w zakresie ksiąg rachunkowych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 STOPKLA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 STOPKLA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 STOPKLA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
9 maja 2013 STOPKLA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 STOPKLA Publikacja raportu za 2012 rok.
18 lutego 2013 STOPKLA NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2013 STOPKLA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 STOPKLA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 STOPKLA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
14 maja 2012 STOPKLA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 maja 2012 STOPKLA WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
20 lutego 2012 STOPKLA NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
17 lutego 2012 STOPKLA Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 STOPKLA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
30 grudnia 2011 STOPKLA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A1 i C.
14 listopada 2011 STOPKLA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 STOPKLA Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
31 lipca 2011 STOPKLA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
29 czerwca 2011 STOPKLA WZA
23 maja 2011 STOPKLA Publikacja raportu za 2010 rok.
13 maja 2011 STOPKLA Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 STOPKLA Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
12 stycznia 2011 STOPKLA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
6 grudnia 2010 STOPKLA NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.