IDEON

Data Spółka Wydarzenie
1 listopada 2019 IDEON Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki.
27 września 2019 IDEON Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
31 maja 2019 IDEON Publikacja raportu za 2018 rok.
24 maja 2019 IDEON Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
23 listopada 2018 IDEON Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 IDEON Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 IDEON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
25 maja 2018 IDEON Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 IDEON Publikacja raportu za 2017 rok.
24 listopada 2017 IDEON Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 IDEON Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 IDEON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 r.
26 maja 2017 IDEON Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 IDEON Publikacja raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 IDEON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
13 maja 2016 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 IDEON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
16 czerwca 2015 IDEON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014r., dalszego istnienia spółki oraz scalenia (połączenia) akcji.
15 maja 2015 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 IDEON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
15 września 2014 IDEON NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii A2, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 IDEON Publikacja rozszerzonego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 IDEON ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego, scalania akcji oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 IDEON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 IDEON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r., dalszego istnienia spółki, nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.
28 czerwca 2013 IDEON Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
15 maja 2013 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 IDEON Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
21 grudnia 2012 IDEON Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
14 listopada 2012 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 IDEON Publikacja rozszerzonego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 czerwca 2012 IDEON WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
23 maja 2012 IDEON Początek notowań spółki CENTROZAP (CZP) pod nazwą IDEON (IDE), w związku ze zmianą firmy.
15 maja 2012 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 IDEON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
20 lutego 2012 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
25 stycznia 2012 IDEON NWZA ws. uzupełnienia przedmiotu działalności i związanej z tym zmiany w statucie.
16 grudnia 2011 IDEON Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2011 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
22 sierpnia 2011 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
3 sierpnia 2011 IDEON Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
28 czerwca 2011 IDEON WZA
16 maja 2011 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 IDEON Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
4 marca 2011 IDEON Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
2 lutego 2011 IDEON Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
23 grudnia 2010 IDEON NWZA ws. emisji obligacji oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez umowy odpłatnego poręczenia z członkiem zarządu spółki.
15 listopada 2010 IDEON Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
29 września 2010 IDEON NWZA ws. m.in. emisji obligacji.