GRENEVIA

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2024 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
28 sierpnia 2024 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
28 maja 2024 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
22 kwietnia 2024 GRENEVIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
13 listopada 2023 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 sierpnia 2023 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
27 czerwca 2023 GRENEVIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
29 maja 2023 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
24 kwietnia 2023 GRENEVIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
6 kwietnia 2023 GRENEVIA Początek notowań spółki FAMUR (FMF) pod nazwą GRENEVIA (GEA) w związku ze zmianą firmy.
16 lutego 2023 GRENEVIA NWZA ws. zmiany statutu.
8 listopada 2022 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
29 sierpnia 2022 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
22 czerwca 2022 GRENEVIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
23 maja 2022 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
11 kwietnia 2022 GRENEVIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
14 grudnia 2021 GRENEVIA NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
15 listopada 2021 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 sierpnia 2021 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
17 sierpnia 2021 GRENEVIA NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zaopiniowania sprawozdania RN o wynagrodzeniach członków zarządu i RN.
22 czerwca 2021 GRENEVIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
25 maja 2021 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
19 maja 2021 GRENEVIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 29.293.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
30 marca 2021 GRENEVIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
18 stycznia 2021 GRENEVIA NWZA ws. przyjęcia polityki dobroczynności w spółce.
10 listopada 2020 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 czerwca 2020 GRENEVIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
20 maja 2020 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
21 kwietnia 2020 GRENEVIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
27 listopada 2019 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
2 września 2019 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
22 lipca 2019 GRENEVIA Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.
10 lipca 2019 GRENEVIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł na akcję.
9 lipca 2019 GRENEVIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
17 czerwca 2019 GRENEVIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.
30 maja 2019 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
17 kwietnia 2019 GRENEVIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
6 listopada 2018 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
10 października 2018 GRENEVIA NWZA ws. zmiany w składzie RN.
26 września 2018 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
23 lipca 2018 GRENEVIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.322.712 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
17 lipca 2018 GRENEVIA Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
9 lipca 2018 GRENEVIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
6 lipca 2018 GRENEVIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
29 czerwca 2018 GRENEVIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
18 maja 2018 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 GRENEVIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
13 kwietnia 2018 GRENEVIA NWZA ws. podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu.
1 marca 2018 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
15 grudnia 2017 GRENEVIA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
29 listopada 2017 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
18 października 2017 GRENEVIA NWZA ws. zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
30 września 2017 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 sierpnia 2017 GRENEVIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 43.677.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
27 czerwca 2017 GRENEVIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
5 czerwca 2017 GRENEVIA NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
9 maja 2017 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 GRENEVIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
20 lutego 2017 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
10 sierpnia 2016 GRENEVIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.970.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
24 czerwca 2016 GRENEVIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz przekazania kwoty zysku spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy.
20 maja 2016 GRENEVIA NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. oraz związanej z tym zmiany § 6 ust. 1 statutu FAMUR S.A.
16 maja 2016 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 GRENEVIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
7 marca 2016 GRENEVIA NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z FAMUR Brand Sp. z o.o.
26 lutego 2016 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
6 listopada 2015 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
30 października 2015 GRENEVIA NWZA ws. podziału FAMUR S.A. przez wydzielenie oraz zmiany w § 5 ust. 1 statutu.
28 sierpnia 2015 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
18 czerwca 2015 GRENEVIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 GRENEVIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
23 kwietnia 2015 GRENEVIA NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.
2 marca 2015 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
19 grudnia 2014 GRENEVIA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
24 listopada 2014 GRENEVIA NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Georyt sp. z o.o.
14 listopada 2014 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
3 października 2014 GRENEVIA NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A.
29 sierpnia 2014 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
22 sierpnia 2014 GRENEVIA NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Fabryką Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A.
25 lipca 2014 GRENEVIA Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
9 lipca 2014 GRENEVIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
7 lipca 2014 GRENEVIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
30 czerwca 2014 GRENEVIA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmiany uchwały nr 25 WZA z 26.06.2023r oraz zmian w składzie RN.
21 maja 2014 GRENEVIA NWZA ws. połączenia z REMAG S.A.
15 maja 2014 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 GRENEVIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
20 września 2013 GRENEVIA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
30 sierpnia 2013 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 GRENEVIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 GRENEVIA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
14 listopada 2011 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
30 września 2011 GRENEVIA NWZA ws. połączenia spółek Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Famur Sp. z o.o.
6 września 2011 GRENEVIA Wypłata dywidendy 0,62 zł na akcję.
31 sierpnia 2011 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
16 sierpnia 2011 GRENEVIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,62 zł na akcję.
11 sierpnia 2011 GRENEVIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,62 zł na akcję.
30 czerwca 2011 GRENEVIA WZA
16 maja 2011 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 GRENEVIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
20 stycznia 2011 GRENEVIA NWZA ws. zmian w statucie.
15 listopada 2010 GRENEVIA Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.