MEDIATEL

Data Spółka Wydarzenie
5 kwietnia 2020 MEDIATEL Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
29 listopada 2019 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
30 maja 2019 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018, za III kwartał 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.
29 maja 2018 MEDIATEL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 MEDIATEL Publikacja raportu za 2017 rok.
24 lipca 2017 MEDIATEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty.
7 czerwca 2017 MEDIATEL Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2016 rok.
25 maja 2017 MEDIATEL NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej.
8 maja 2017 MEDIATEL NWZA
14 listopada 2016 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 MEDIATEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty.
31 maja 2016 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 MEDIATEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
5 października 2015 MEDIATEL NWZA ws. uchylenia uchwał NWZ Mediatel S.A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.oraz zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2015 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
5 sierpnia 2015 MEDIATEL NWZA ws. zmiany statutu.
29 maja 2015 MEDIATEL ZWZA ws. m.in. podziału zysku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany statutu.
15 maja 2015 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
12 maja 2015 MEDIATEL Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
11 maja 2015 MEDIATEL Scalenie akcji w stosunku 5:1.
4 maja 2015 MEDIATEL Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
27 kwietnia 2015 MEDIATEL Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
16 marca 2015 MEDIATEL NWZA ws. scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
16 marca 2015 MEDIATEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
17 listopada 2014 MEDIATEL NWZA ws. scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
7 listopada 2014 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
4 listopada 2014 MEDIATEL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,86 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HAWE Spółka Akcyjna.
6 października 2014 MEDIATEL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,86 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HAWE Spółka Akcyjna.
29 sierpnia 2014 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 MEDIATEL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
13 maja 2014 MEDIATEL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M i N, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i N do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
11 marca 2014 MEDIATEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
7 stycznia 2014 MEDIATEL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
3 grudnia 2013 MEDIATEL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HAWE SA.
19 listopada 2013 MEDIATEL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HAWE SA.
14 listopada 2013 MEDIATEL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
26 sierpnia 2013 MEDIATEL Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 MEDIATEL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, uchylenia uchwały nr 3 z 6 maja 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny.
14 maja 2013 MEDIATEL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
6 maja 2013 MEDIATEL NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
20 marca 2013 MEDIATEL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
27 grudnia 2012 MEDIATEL NWZA ws. zatwierdzenia członka RN dokooptowanego przez RN, wyrażenia zgody na wniesienie przedsiębiorstwa spółki aportem do spółki „ELTERIX” S.A. tytułem pokrycia akcji w podwyższony kapitale zakładowym spółki „ELTERIX” S.A. oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki i zmiany statutu.
10 grudnia 2012 MEDIATEL Wprowadzenie do obrotu na GPW 100 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
9 listopada 2012 MEDIATEL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
28 września 2012 MEDIATEL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-telekomunikacja.
30 sierpnia 2012 MEDIATEL Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
18 maja 2012 MEDIATEL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
11 maja 2012 MEDIATEL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 MEDIATEL WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
13 marca 2012 MEDIATEL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
12 stycznia 2012 MEDIATEL NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wynagrodzenia przewodniczącego RN.
4 stycznia 2012 MEDIATEL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-telekomunikacja.
14 listopada 2011 MEDIATEL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
25 sierpnia 2011 MEDIATEL Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
8 czerwca 2011 MEDIATEL WZA
12 maja 2011 MEDIATEL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
18 marca 2011 MEDIATEL Publikacja raportu za 2010 rok.
3 lutego 2011 MEDIATEL NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.