APSENERGY

Data Spółka Wydarzenie
18 listopada 2024 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
19 września 2024 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
25 czerwca 2024 APSENERGY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 r.
23 maja 2024 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 APSENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
22 listopada 2023 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 września 2023 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
27 czerwca 2023 APSENERGY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 r.
25 maja 2023 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 APSENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
31 stycznia 2023 APSENERGY NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, wprowadzenia zmian w statucie, określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców RN, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
22 listopada 2022 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
12 września 2022 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 APSENERGY Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
15 czerwca 2022 APSENERGY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
14 czerwca 2022 APSENERGY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
30 maja 2022 APSENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r.
27 maja 2022 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
22 kwietnia 2022 APSENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
24 stycznia 2022 APSENERGY NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu, zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN, ustanowienia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu.
19 listopada 2021 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
31 sierpnia 2021 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
23 czerwca 2021 APSENERGY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 r.
24 maja 2021 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 APSENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 listopada 2020 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
16 czerwca 2020 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
25 maja 2020 APSENERGY Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
15 maja 2020 APSENERGY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
14 maja 2020 APSENERGY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
5 maja 2020 APSENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r. i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
3 kwietnia 2020 APSENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 sierpnia 2019 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
20 maja 2019 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
20 maja 2019 APSENERGY Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
10 maja 2019 APSENERGY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
9 maja 2019 APSENERGY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
29 kwietnia 2019 APSENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r. i ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
29 marca 2019 APSENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
22 czerwca 2018 APSENERGY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.
18 maja 2018 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 marca 2018 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
13 listopada 2017 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
28 sierpnia 2017 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 APSENERGY Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
16 czerwca 2017 APSENERGY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
14 czerwca 2017 APSENERGY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
29 maja 2017 APSENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 r.
19 maja 2017 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 marca 2017 APSENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 lipca 2016 APSENERGY Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
26 lipca 2016 APSENERGY Wprowadzenie do obrotu na GPW 156.107 akcji serii C2 oraz 182.107 akcji serii C3.
15 lipca 2016 APSENERGY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
14 lipca 2016 APSENERGY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
30 maja 2016 APSENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
12 maja 2016 APSENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 APSENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 APSENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 października 2015 APSENERGY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
8 października 2015 APSENERGY Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 19.608.000 akcji serii A, 4.902.000 akcji serii B, 207.280 akcji serii C1, 1.400.000 akcji serii D, 1.730.000 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC.
2 września 2015 APSENERGY Zakończenie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu na akcje serii E.
1 września 2015 APSENERGY Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy detalicznej.
27 sierpnia 2015 APSENERGY Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu na akcje serii E.
25 sierpnia 2015 APSENERGY Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy detalicznej.
14 sierpnia 2015 APSENERGY Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 APSENERGY Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
15 czerwca 2015 APSENERGY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
12 czerwca 2015 APSENERGY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
27 maja 2015 APSENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
14 maja 2015 APSENERGY Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
15 kwietnia 2015 APSENERGY Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 APSENERGY Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 APSENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 APSENERGY Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
24 lipca 2014 APSENERGY Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
17 lipca 2014 APSENERGY Pierwszy dzień notowań na NC 207.280 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.
10 lipca 2014 APSENERGY Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
8 lipca 2014 APSENERGY Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
30 czerwca 2014 APSENERGY ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 APSENERGY Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
15 kwietnia 2014 APSENERGY Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 APSENERGY Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 APSENERGY Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
6 września 2013 APSENERGY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
13 sierpnia 2013 APSENERGY Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
8 sierpnia 2013 APSENERGY Debiut spółki na NC.