HFTGROUP

Data Spółka Wydarzenie
2 sierpnia 2018 HFTGROUP Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
24 lipca 2018 HFTGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
8 czerwca 2018 HFTGROUP Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 HFTGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
23 kwietnia 2018 HFTGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
14 lutego 2018 HFTGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
26 stycznia 2018 HFTGROUP Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2017 HFTGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
17 sierpnia 2017 HFTGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
19 czerwca 2017 HFTGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2016, IV kwartał 2016 i I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 HFTGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
5 grudnia 2016 HFTGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
16 sierpnia 2016 HFTGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 HFTGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
29 czerwca 2016 HFTGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 HFTGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 HFTGROUP Publikacja raportu za 2015 rok.
19 kwietnia 2016 HFTGROUP NWZA ws. powołania członka zarządu oraz zmiany statutu.
15 lutego 2016 HFTGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 HFTGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 HFTGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
20 lipca 2015 HFTGROUP Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
17 lipca 2015 HFTGROUP Scalenie akcji w stosunku 100:1.
10 lipca 2015 HFTGROUP Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
30 czerwca 2015 HFTGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014, obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii C, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii D, zmiany statutu, powołania pełnomocnika spółki.
5 czerwca 2015 HFTGROUP Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
29 maja 2015 HFTGROUP Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 HFTGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 HFTGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
15 grudnia 2014 HFTGROUP NWZA ws. połączenia akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C i D w jedną serię B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E,F,G,H i I w jedną serię C, scalenia akcji, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 HFTGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 HFTGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 HFTGROUP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
13 czerwca 2014 HFTGROUP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 HFTGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 HFTGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
2 grudnia 2013 HFTGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 HFTGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 HFTGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
2 lipca 2013 HFTGROUP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok oraz scalenia (połączenia) akcji.
12 czerwca 2013 HFTGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
5 czerwca 2013 HFTGROUP Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 HFTGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 HFTGROUP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 HFTGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
27 września 2012 HFTGROUP NWZA ws. odstąpienia od realizacji emisji akcji serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej i zmiany statutu.
24 sierpnia 2012 HFTGROUP Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
10 sierpnia 2012 HFTGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
14 czerwca 2012 HFTGROUP WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru.
22 maja 2012 HFTGROUP Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 HFTGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 HFTGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 HFTGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
28 października 2011 HFTGROUP Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
5 sierpnia 2011 HFTGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 lipca 2011 HFTGROUP Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
15 lipca 2011 HFTGROUP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
13 lipca 2011 HFTGROUP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
27 czerwca 2011 HFTGROUP WZA
23 maja 2011 HFTGROUP Publikacja raportu za 2010 rok.
13 maja 2011 HFTGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 HFTGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
21 października 2010 HFTGROUP Split akcji w stosunku 1:2.