Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 30 czerwca 2016

ALIOR ALR GPW Ostatni dzień obrotu na GPW 56.550.249 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PKOBP PKO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
PZU PZU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
2CPARTNER 2CP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 r.
4MOBILITY 4MB NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
ADFORM ADF NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ADIUVO ADV GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2015.
ADMIRAL ADM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
AGROLIGA AGL NC Publikacja raportu za 2015 rok.
AGROTOUR AGR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, zmiany siedziby spółki, zmiany nazwy spółki oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
ALEJA ALS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ALKAL ALK NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ALMA ALM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ARI ARI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
ARTNEWS ATN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ASSECOSEE ASE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
ASSETUS ASS NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015.
ATCCARGO ATA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
ATREM ATR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
AUTOPARTN APR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
AUTOSPA ASP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
AUXILIA AUX NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
BACD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
BALTICON BLT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
BDF BDF NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BELEAF BLF NC Publikacja raportu za 2015 rok.
BERLING BRG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
BGE BGE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r. oraz dalszego istnienia spółki i kontynuowania przez nią działalności.
BINARY BHX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
BIOMAX BIM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BLOOBER BLO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BPC BPC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
BRAS BSA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2015.
CANNABIS CBD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
CAPITAL CPA GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
CCENERGY CCE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. oraz scalenia (połączenia) akcji.
CELTIC CPD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
CENTURION CTF NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
CEREALPLT CRP NC Publikacja raportu za 2015 rok.
CIECH CIE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,85 zł na akcję.
CITYSERV CTS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
COLUMBUS CLC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku, dalszego istnienia spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na GPW.
COMECO CMC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
COMP CMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
CORMAY CRM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, przekazania rozpoznanych w 2015 roku zysków dotyczących lat ubiegłych na kapitał zapasowy oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru.
CWPE CWP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
DCD DCD NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
DEVORAN DEV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M na okaziciela z prawem poboru oraz zmiany statutu.
DGA DGA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia strat netto z lat poprzednich wynikających z połączenia spółki Ateria Sp. z o.o. z DGA S.A. oraz korekt błędów lat poprzednich.
DIGITREE DTR GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
DORADCY24 D24 NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
EASYCALL ECL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
ECERAMICS ECR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
ECOTECH ECO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
EFIXDM EFX NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
EKOOZE EKE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
ELEKTROTI ELT GPW Wypłata dywidendy 1,24 zł na akcję.
ELQ ELQ NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
ELZAB ELZ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ELZAB ELZ GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
EMMERSON EMM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
EMPERIA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wyrażenia zgody na nabywanie przez spółki zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umów na nabycie akcji od spółek zależnych oraz zgody na emisję obligacji.
EQUITIER ETR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
ERATONRG ERA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
ERGIS EGS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
ERNE ERN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ERS ERS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
ESOTIQ EAH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
EUROCENT ERC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2015.
EUROHOLD EHG GPW ZWZA
EUROTAX ETX NC Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
EZO EZO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
FABRYKAKD FKD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto / pokrycia straty netto za 2015 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
FALCON FLG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie aktywów spółki o istotnej wartości.
FARM51 F51 NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na GPW.
FARMACOL FCL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2015 roku.
FASTFIN FFI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
FERRUM FER GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
FIGENE FIG NC Publikacja raportu za 2015 rok.
FINTECH FTH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
FLUID FLD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2015.
FMG FMG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
FOREVEREN FOR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
GAMEDUST GDC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
GARIN GAR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
GCINVEST GCI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GENERGY GNR NC ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
GENOMED GEN NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, podziału akcji serii A na akcje serii A1 i A2 oraz zmiany statutu.
GENRG GNG NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej za rok obrotowy 2015.
GEOTERM GTP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
GEOTRANS GTS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
GLGPHARMA GLG NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GREMPCO GRM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
GRUPAEMM GEM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym.
GRUPAMZ GMZ NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
GRUPAREC GRC NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
GWARANT GWR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
HEMP HMP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
HETAN HTN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego trwania spółki.
HFTGROUP HFT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
HUBTECH HUB NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
HUTMEN HTM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
I2DEV I2D GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
IAI IAI NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
IAP IAP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
IBCPOLSKA IBC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
IDEON IDE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
IDH IDH NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
INCANA ICA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
INDATA IDT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz scalenia akcji.
INNOCOMM ICM NC ZWZA
INNOGENE IGN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2015.
INPOST IPT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
INTEGERPL ITG GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
INVENTION INM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
IU IUS NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
IZOBLOK IZB GPW Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii D.
JHMDEV JHM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
JRCGROUP JRC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2015 - 31.12.2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji.
JRHOLDING JRH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego roku obrotowym 2015.
KBJ KBJ NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
KCI KCI GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2015 r., pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym GREMI INWESTYCJE S.A. za rok 2015, utworzenia kapitału rezerwowego na cele inwestycji, scalenia akcji, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
LANGLOO LAN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
LANGLOO LAN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2015.
LARK LRK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
LETUS LET NC ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2015.
LIBERTY LTG NC Publikacja raportu za 2015 rok.
LOGZACT LGZ NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LOYD LYD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
LSISOFT LSI GPW ZWZA ws. m.in. zysku za rok obrotowy 2015, przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy oraz wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu przez członka zarządu.
LSTECHHOM LSH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
LUDUS LUD NC Publikacja raportu za 2015 rok.
LUKARDI LUK NC ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2015 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
LUXIMA LUX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
LZMO LZM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego.
M4B M4B NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2015.
MAGELLAN MAG GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Mediona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 68 zł za akcję.
MAGNIFICO MGF NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MAXIPIZZA MXP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
MEDAPP MDA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MEDARD MRD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MEDIATEL MTL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty.
MENNICASK MNS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego.
MGMSYS MGM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MILISYS MLM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
MINOX MNX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
MIRACULUM MIR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MNI MNI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MOBINI MOB NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
MOLMEDICA MLD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MOMO MOM NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
MONNARI MON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
MPAY MPY NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku, osiągniętego w roku obrotowym 2015.
MYSLAW MYS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz wyboru likwidatora.
NANOTEL NAN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
NETIA NET GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
NFIEMF EMF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
NTTSYSTEM NTT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
NTVSA NTV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
OPENNET OPE NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ORZBIALY OBL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
OTLOG OTS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, podziału (splitu) akcji, upoważnienia dla zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru.
PAGED PGD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r., wypłaty dywidendy oraz rozwiązania kapitału rezerwowego.
PARCELTEC PTE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz zmiany uchwały nr 7/NWZ/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. NWZ w sprawie scalenia akcji i zmiany statutu.
PCHVENTURE PCV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
PEKABEX PBX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, przeniesienia kwoty nadwyżki kwoty uchwalonej ponad kwotę wypłaconą tytułem dywidendy za rok 2014 na kapitał zapasowy.
PIXELCROW PIX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru.
PLANETB2B P2B NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego funkcjonowania spółki.
PLANETINN PIG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
PLAZACNTR PLZ GPW ZWZA
PLAZACNTR PLZ GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
POLICE PCE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
POLYMETAL POL GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
PRESENT24 P24 NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2015.
PRIME PRA NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
PROCHEM PRM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,59 zł na akcję.
PTWP PTW NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015, umorzenia 88.344 akcji imiennych serii E, będących akcjami własnymi, obniżenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na nabycie akcji w celu umorzenia.
RAFAMET RAF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
RAINBOW RBW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
REMEDIS REM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
ROCCA RCA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2015.
ROOFRENOV RRH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
RUNICOM RUN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
RYVU RVU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
SCOPAK SCO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
SEKA SEA NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SEKO SEK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
SFD SFD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.
SFERANET SFN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
SHEEPYARD SHY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
SNTVERSE SVE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
SOPHARMA SPH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 BGN na akcję.
SPAC1 SP1 NC Publikacja raportu za 2015 rok.
STARFIT SFI NC Publikacja raportu za 2015 rok.
STARHEDGE SHG GPW ZWZA ws. m.in. sposobie pokrycia straty za rok 2015, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, pokrycia strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, D i E w drodze subskrypcji prywatnej.
SYNERGA SNG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany statutu.
TAXNET TXN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych serii G.
TAXUSFUND TXF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
TELESTR TLS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
TESGAS TSG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
TFONE TFO GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2015 roku.
TNTPROENR TNT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.
TRAVELPL TVL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
TRUEGS TGS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
UNFOLD UNF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
UNIMOT UNT NC Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
URSUS URS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
VEDIA VED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
VELTO VEL NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 roku.
VERBICOM VRB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
VERTE VTE NC Publikacja raportu za 2015 rok.
VOOLT VLT NC Publikacja raportu za 2015 rok.
VOOLT VLT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
WASKO WAS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
WBAY WBY NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015.
WDBBU WDB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015.
WESTREAL WRE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
WOLFSTF WTF NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od 01 styczniu 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
XPLUS XPL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
XSYSTEM XSM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
YOSHI YOS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.