JHMDEV

Data Spółka Wydarzenie
28 lipca 2020 JHMDEV Wycofanie akcji z obrotu na GPW.
30 czerwca 2020 JHMDEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
9 czerwca 2020 JHMDEV NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
15 maja 2020 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
27 marca 2020 JHMDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
13 marca 2020 JHMDEV NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
20 grudnia 2019 JHMDEV Dzień wykupu akcji spółki przez Mirbud SA po cenie 1,64 zł za akcję.
17 grudnia 2019 JHMDEV Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
14 listopada 2019 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
21 sierpnia 2019 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
31 maja 2019 JHMDEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
28 marca 2019 JHMDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
30 września 2018 JHMDEV Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
21 sierpnia 2018 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
31 lipca 2018 JHMDEV Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
30 lipca 2018 JHMDEV Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
15 maja 2018 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
11 maja 2018 JHMDEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
16 marca 2018 JHMDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
8 listopada 2017 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
20 października 2017 JHMDEV NWZA ws. zmian w statucie oraz powołania członków RN.
18 sierpnia 2017 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
15 maja 2017 JHMDEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
11 maja 2017 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
10 marca 2017 JHMDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
8 listopada 2016 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 JHMDEV Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
19 sierpnia 2016 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 JHMDEV Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
29 czerwca 2016 JHMDEV Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
17 czerwca 2016 JHMDEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2015.
11 maja 2016 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
11 marca 2016 JHMDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
9 listopada 2015 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
19 sierpnia 2015 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
12 czerwca 2015 JHMDEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
12 maja 2015 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
12 marca 2015 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
12 lutego 2015 JHMDEV Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.702.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
18 grudnia 2014 JHMDEV Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
17 grudnia 2014 JHMDEV Scalenie akcji w stosunku 5:1.
10 grudnia 2014 JHMDEV Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
4 grudnia 2014 JHMDEV Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
17 listopada 2014 JHMDEV NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
3 listopada 2014 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
21 października 2014 JHMDEV Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.487.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
24 września 2014 JHMDEV NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i D, pozbawienia prawa poboru akcji serii C i D oraz zmiany statutu.
28 sierpnia 2014 JHMDEV NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii C i D, pozbawienia prawa poboru akcji serii C i D, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki oraz zmiany statutu.
19 sierpnia 2014 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
20 maja 2014 JHMDEV ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
7 maja 2014 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 marca 2014 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
8 listopada 2013 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
19 sierpnia 2013 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 maja 2013 JHMDEV ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
29 kwietnia 2013 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
11 marca 2013 JHMDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
31 października 2012 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
19 czerwca 2012 JHMDEV WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
23 kwietnia 2012 JHMDEV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
20 kwietnia 2012 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
15 lutego 2012 JHMDEV Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
9 sierpnia 2011 JHMDEV Debiut spółki na GPW.