ASSETUS

Data Spółka Wydarzenie
27 grudnia 2019 ASSETUS Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
14 lutego 2019 ASSETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
30 stycznia 2019 ASSETUS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
30 sierpnia 2018 ASSETUS ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
14 sierpnia 2018 ASSETUS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
31 lipca 2018 ASSETUS Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 ASSETUS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 ASSETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 ASSETUS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
30 sierpnia 2017 ASSETUS NWZA ws. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
13 sierpnia 2017 ASSETUS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 ASSETUS ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
30 maja 2017 ASSETUS Publikacja raportu za 2016 rok.
14 maja 2017 ASSETUS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 ASSETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
15 listopada 2016 ASSETUS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
27 lipca 2016 ASSETUS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ASSETUS ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015.
3 czerwca 2016 ASSETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 ASSETUS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
10 lutego 2016 ASSETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
11 grudnia 2015 ASSETUS Dzień pierwszego notowania na NC 780.586 akcji serii C oraz 1.218.301 akcji serii D.
13 listopada 2015 ASSETUS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ASSETUS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 lipca 2015 ASSETUS ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014 oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej.
25 czerwca 2015 ASSETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 ASSETUS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 ASSETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ASSETUS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ASSETUS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 ASSETUS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
27 czerwca 2014 ASSETUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty albo przeznaczenia zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
30 maja 2014 ASSETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ASSETUS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 kwietnia 2014 ASSETUS Przydział akcji serii C objętych w ramach wykonania prawa poboru.
2 kwietnia 2014 ASSETUS Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru.
26 marca 2014 ASSETUS NWZA ws. zmian w składzie RN.
12 marca 2014 ASSETUS Początek zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru.
14 lutego 2014 ASSETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
7 lutego 2014 ASSETUS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
20 grudnia 2013 ASSETUS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 ASSETUS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ASSETUS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 ASSETUS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokryciu starty poniesionej w 2012 roku.
27 maja 2013 ASSETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ASSETUS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ASSETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ASSETUS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
19 września 2012 ASSETUS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
14 sierpnia 2012 ASSETUS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
25 czerwca 2012 ASSETUS WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokryciu starty poniesionej w 2011 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru.
6 czerwca 2012 ASSETUS Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 ASSETUS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 ASSETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ASSETUS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
13 sierpnia 2011 ASSETUS Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
27 czerwca 2011 ASSETUS WZA
10 czerwca 2011 ASSETUS Publikacja raportu za 2010 rok.
14 maja 2011 ASSETUS Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
21 lutego 2011 ASSETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 ASSETUS Split akcji w stosunku 1:5.
5 listopada 2010 ASSETUS Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.