DIGITREE

Data Spółka Wydarzenie
26 listopada 2024 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
17 września 2024 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
23 maja 2024 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
18 kwietnia 2024 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
6 marca 2024 DIGITREE NWZA ws. zatwierdzenia kooptacji członka RN oraz powołania członka RN.
22 listopada 2023 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
7 września 2023 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
15 czerwca 2023 DIGITREE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.
17 maja 2023 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
14 kwietnia 2023 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
21 listopada 2022 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
7 września 2022 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
23 czerwca 2022 DIGITREE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
19 maja 2022 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 kwietnia 2022 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
18 listopada 2021 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
4 listopada 2021 DIGITREE NWZA ws. zatwierdzenia kooptacji członka RN oraz stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka RN, zmiany w składzie RN, zmiany statutu, przyjęcia aktualizacji Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej.
8 września 2021 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
24 czerwca 2021 DIGITREE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
20 maja 2021 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
20 kwietnia 2021 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
18 listopada 2020 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
2 września 2020 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
4 sierpnia 2020 DIGITREE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
20 maja 2020 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
28 listopada 2019 DIGITREE Początek notowań spółki SARE (SAR) pod nazwą DIGITREE (DTR) w związku ze zmianą firmy.
25 listopada 2019 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 DIGITREE NWZA ws. zmiany statutu.
4 września 2019 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 lipca 2019 DIGITREE Wprowadzenie do obrotu na GPW 81.440 akcji serii E oraz 112.784 akcji serii G.
30 maja 2019 DIGITREE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
22 maja 2019 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
23 kwietnia 2019 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
21 stycznia 2019 DIGITREE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E i G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
28 listopada 2018 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
5 września 2018 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
21 czerwca 2018 DIGITREE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
23 maja 2018 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 marca 2018 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
9 marca 2018 DIGITREE NWZA ws. zmian osobowych w RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
28 lutego 2018 DIGITREE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
15 lutego 2018 DIGITREE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 22,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tomasza Sebastiana Pruszczyńskiego i Polinvest 7 S.a.r.l.
9 stycznia 2018 DIGITREE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 22,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tomasza Sebastiana Pruszczyńskiego i Polinvest 7 S.a.r.l.
22 listopada 2017 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
5 września 2017 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
22 czerwca 2017 DIGITREE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
23 maja 2017 DIGITREE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
22 marca 2017 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
12 stycznia 2017 DIGITREE NWZA ws. zmian osobowych w RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2016 DIGITREE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
3 listopada 2016 DIGITREE Wprowadzenie do obrotu na GPW 44.310 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
26 sierpnia 2016 DIGITREE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 DIGITREE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
9 czerwca 2016 DIGITREE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
20 maja 2016 DIGITREE NWZA ws. zmiany składu RN, podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 maja 2016 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
25 kwietnia 2016 DIGITREE Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.741 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
22 kwietnia 2016 DIGITREE Dzień ostatniego notowania na GPW 31.741 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
23 marca 2016 DIGITREE NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołania członków RN (wybór uzupełniający) na podstawie art. 385 § 6 KSH oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
18 marca 2016 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
17 lutego 2016 DIGITREE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
15 lutego 2016 DIGITREE Debiut spółka na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii A, 215.500 akcji serii B i 31.741 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A i B.
2 lutego 2016 DIGITREE Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy małych inwestorów.
1 lutego 2016 DIGITREE Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy dużych inwestorów.
27 stycznia 2016 DIGITREE Początek przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy małych i w transzy dużych inwestorów.
26 stycznia 2016 DIGITREE Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii C.
25 stycznia 2016 DIGITREE Początek budowy księgi popytu na akcje serii C.
10 listopada 2015 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
23 września 2015 DIGITREE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
21 sierpnia 2015 DIGITREE NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN oraz przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu.
11 sierpnia 2015 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
12 czerwca 2015 DIGITREE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
12 maja 2015 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
14 kwietnia 2015 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
27 lutego 2015 DIGITREE NWZA ws. zatwierdzenia ugody zawartej m.in. z Panem Krzysztofem Dębowskim, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 lutego 2015 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
9 stycznia 2015 DIGITREE NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
12 czerwca 2014 DIGITREE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
15 maja 2014 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
15 kwietnia 2014 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 DIGITREE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
28 maja 2013 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
22 czerwca 2012 DIGITREE WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
6 czerwca 2012 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
11 maja 2012 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 DIGITREE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 DIGITREE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
5 sierpnia 2011 DIGITREE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2011 roku.
27 czerwca 2011 DIGITREE WZA
3 czerwca 2011 DIGITREE Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
3 czerwca 2011 DIGITREE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
1 czerwca 2011 DIGITREE Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
31 maja 2011 DIGITREE Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
9 maja 2011 DIGITREE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
25 marca 2011 DIGITREE Debiut spółki na NC.