2CPARTNER

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2019 2CPARTNER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 2CPARTNER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
1 lipca 2019 2CPARTNER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2019 2CPARTNER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 2CPARTNER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 2CPARTNER Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 2CPARTNER Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 2CPARTNER Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
2 sierpnia 2018 2CPARTNER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.
26 czerwca 2018 2CPARTNER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.
25 maja 2018 2CPARTNER Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 2CPARTNER Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 2CPARTNER Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 2CPARTNER Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
10 sierpnia 2017 2CPARTNER Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
27 czerwca 2017 2CPARTNER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 r.
15 maja 2017 2CPARTNER Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
2 marca 2017 2CPARTNER Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 2CPARTNER Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 2CPARTNER Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 2CPARTNER Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 2CPARTNER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 r.
12 maja 2016 2CPARTNER Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 2CPARTNER Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 2CPARTNER Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 2CPARTNER Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
6 sierpnia 2015 2CPARTNER Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
8 lipca 2015 2CPARTNER NWZA ws. ustalenia liczby i powołania członków RN kolejnej kadencji.
18 czerwca 2015 2CPARTNER Dzień pierwszego notowania na NC 58.908 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
10 czerwca 2015 2CPARTNER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014r.
15 maja 2015 2CPARTNER Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
24 lutego 2015 2CPARTNER Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B.
10 lutego 2015 2CPARTNER Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B.
5 lutego 2015 2CPARTNER Publikacja raportu za 2014 rok.
3 lutego 2015 2CPARTNER Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
15 grudnia 2014 2CPARTNER NWZA ws. m.in. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
6 listopada 2014 2CPARTNER Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
7 sierpnia 2014 2CPARTNER Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
24 lipca 2014 2CPARTNER NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
26 czerwca 2014 2CPARTNER ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
9 czerwca 2014 2CPARTNER Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
27 maja 2014 2CPARTNER Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 2CPARTNER Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
13 maja 2014 2CPARTNER Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 11.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.