ALMA

Data Spółka Wydarzenie
3 czerwca 2018 ALMA Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
30 maja 2018 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
29 kwietnia 2018 ALMA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 ALMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 ALMA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
14 marca 2017 ALMA NWZA ws. wyboru członków RN.
4 stycznia 2017 ALMA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 listopada 2016 ALMA NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
14 listopada 2016 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
3 sierpnia 2016 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 ALMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 ALMA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
8 czerwca 2015 ALMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 ALMA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 września 2014 ALMA NWZA ws. wyboru członka RN.
1 września 2014 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
27 czerwca 2014 ALMA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 ALMA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
5 listopada 2013 ALMA Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.679 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2 września 2013 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 ALMA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla spółki.
14 maja 2013 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 ALMA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
5 lipca 2012 ALMA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
25 czerwca 2012 ALMA WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
14 maja 2012 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 ALMA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
16 września 2011 ALMA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
30 sierpnia 2011 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 czerwca 2011 ALMA WZA
20 maja 2011 ALMA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F i G.
16 maja 2011 ALMA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 ALMA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
12 listopada 2010 ALMA Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.