NFIEMF

Data Spółka Wydarzenie
18 października 2016 NFIEMF Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
31 sierpnia 2016 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 lipca 2016 NFIEMF Dzień wykupu akcji spółki przez Krockella s.r.o. po cenie 4,35 zł za akcję.
26 lipca 2016 NFIEMF Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
30 czerwca 2016 NFIEMF ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 NFIEMF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
25 kwietnia 2016 NFIEMF Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,49 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited, Bookzz Holdings Limited, EMF Holding 2 B.V., Marka Ondrejkę, Krockella Limited, Krockella s.r.o. oraz EMF Holding 4 B.V.
18 kwietnia 2016 NFIEMF Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Penta Investments Limited, Bookzz Holdings Limited, EMF Holding 2 B.V., Marka Ondrejkę, Krockella Limited, Krockella s.r.o. oraz EMF Holding 4 B.V. z 4,35 zł na 3,49 zł.
25 marca 2016 NFIEMF Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited, Bookzz Holdings Limited, EMF Holding 2 B.V., Marka Ondrejkę, Krockella Limited, Krockella s.r.o. oraz EMF Holding 4 B.V.
29 lutego 2016 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
30 grudnia 2015 NFIEMF Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
13 listopada 2015 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
1 czerwca 2015 NFIEMF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz kontynuacji działalności spółki.
15 maja 2015 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 NFIEMF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
1 marca 2015 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
15 grudnia 2014 NFIEMF NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część oraz zatwierdzenia warunków i postanowień przewidzianych w nowych dokumentach finansowania.
14 listopada 2014 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
23 lipca 2014 NFIEMF NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
15 maja 2014 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
5 maja 2014 NFIEMF ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
10 kwietnia 2014 NFIEMF NWZA ws. zmiany statutu.
21 marca 2014 NFIEMF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
19 lutego 2014 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
31 sierpnia 2013 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 NFIEMF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
8 marca 2013 NFIEMF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
19 lutego 2013 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
10 lipca 2012 NFIEMF Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited oraz Xandora Holdings Limited.
27 czerwca 2012 NFIEMF Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited oraz Xandora Holdings Limited.
15 czerwca 2012 NFIEMF WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
29 maja 2012 NFIEMF Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F i G.
15 maja 2012 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
8 maja 2012 NFIEMF Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited oraz Eastbridge.
27 kwietnia 2012 NFIEMF Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
24 kwietnia 2012 NFIEMF NWZA ws. zmian w składzie RN.
2 kwietnia 2012 NFIEMF Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited oraz Eastbridge.
29 lutego 2012 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
8 listopada 2011 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
3 listopada 2011 NFIEMF Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
18 października 2011 NFIEMF Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
14 października 2011 NFIEMF Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
16 września 2011 NFIEMF Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
12 września 2011 NFIEMF WZA
25 sierpnia 2011 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
8 sierpnia 2011 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
16 maja 2011 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
25 marca 2011 NFIEMF Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 lutego 2011 NFIEMF Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
20 stycznia 2011 NFIEMF NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
12 stycznia 2011 NFIEMF Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
1 grudnia 2010 NFIEMF Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
15 listopada 2010 NFIEMF Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
30 października 2010 NFIEMF WZA