URSUS

Data Spółka Wydarzenie
15 października 2022 URSUS Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
16 września 2022 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 czerwca 2022 URSUS ZWZA
27 maja 2022 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
30 listopada 2021 URSUS NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz wyrażenia zgody na wystąpienie przez spółkę z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez syndyka masy upadłości URSUS S.A.
26 listopada 2021 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
17 listopada 2021 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 URSUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
28 maja 2021 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
16 lutego 2021 URSUS NWZA ws. zmiany statutu.
26 listopada 2020 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
27 sierpnia 2020 URSUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
22 lipca 2020 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
26 czerwca 2020 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
27 lutego 2020 URSUS NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej zakład produkcyjny w Opalenicy, zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej zakład produkcyjny w Dobrym Mieście oraz zmiany statutu.
11 lutego 2020 URSUS NWZA ws. połączenia URSUS S.A. ze spółką URSUS BUS S.A.
2 stycznia 2020 URSUS NWZA ws. zmiany statutu.
28 listopada 2019 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
4 listopada 2019 URSUS NWZA ws. powołania nowego członka RN, wyrażenia zgody na sprzedaż przez spółkę zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących zakład produkcyjny w Opalenicy oraz zakład produkcyjny w Dobrym Mieście.
30 września 2019 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
24 czerwca 2019 URSUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2019 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 kwietnia 2019 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
16 listopada 2018 URSUS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
23 października 2018 URSUS Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
1 października 2018 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
31 sierpnia 2018 URSUS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii S oraz zmiany statutu.
28 czerwca 2018 URSUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
15 czerwca 2018 URSUS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
25 maja 2018 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
23 marca 2018 URSUS Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
15 lutego 2018 URSUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
14 listopada 2017 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
7 września 2017 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
6 września 2017 URSUS NWZA ws. zmiany statutu.
30 czerwca 2017 URSUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
15 maja 2017 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 URSUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
16 maja 2016 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
13 kwietnia 2016 URSUS Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.100.000 akcji serii P oraz 8.900.000 akcji serii Q.
21 marca 2016 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
7 października 2015 URSUS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru, emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2. z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii Q i pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2, zmiany statutu i in.
31 sierpnia 2015 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 czerwca 2015 URSUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
19 czerwca 2015 URSUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
15 maja 2015 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
10 marca 2015 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
30 stycznia 2015 URSUS Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
14 listopada 2014 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
26 maja 2014 URSUS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z prawem do objęcia akcji serii O i pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz zmiany statutu.
7 kwietnia 2014 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
15 maja 2013 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 URSUS Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
29 kwietnia 2013 URSUS Ostatni dzień notowań na GPW 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N.
17 kwietnia 2013 URSUS ZWZA ws. m.in.podziału zysku za rok 2012.
20 marca 2013 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
21 grudnia 2012 URSUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
20 grudnia 2012 URSUS Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N.
23 listopada 2012 URSUS Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii N.
19 listopada 2012 URSUS Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii N.
16 listopada 2012 URSUS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N.
14 listopada 2012 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
31 sierpnia 2012 URSUS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii N z zachowaniem prawa poboru.
8 czerwca 2012 URSUS Początek notowań spółki WARFAMA (WFM) pod nazwą URSUS (URS), w związku ze zmianą firmy.
30 maja 2012 URSUS WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 URSUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
4 stycznia 2012 URSUS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
14 listopada 2011 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 URSUS WZA
16 maja 2011 URSUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 URSUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.