BDF

Data Spółka Wydarzenie
2 sierpnia 2018 BDF Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
24 lipca 2018 BDF ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
8 czerwca 2018 BDF Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 BDF Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 BDF ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
14 lutego 2018 BDF Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
5 lutego 2018 BDF NWZA ws. odwołania członka RN, powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 listopada 2017 BDF Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 BDF Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
31 maja 2017 BDF Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 BDF Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 marca 2017 BDF NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie aktywów o istotnej wartości.
14 lutego 2017 BDF Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 BDF Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 BDF Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 BDF ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
29 czerwca 2016 BDF Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 BDF Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 BDF Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 BDF Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
8 października 2015 BDF Początek notowań spółki VGROUP (VGS) pod nazwą BDF (BDF), w związku ze zmianą firmy.
13 sierpnia 2015 BDF Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 BDF ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
30 czerwca 2015 BDF Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 BDF Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 BDF Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 BDF Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 BDF NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 BDF Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
25 czerwca 2014 BDF ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 BDF Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 BDF Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 BDF Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 BDF Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 BDF Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
29 czerwca 2013 BDF ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
4 czerwca 2013 BDF Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 BDF Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 BDF Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
31 lipca 2012 BDF Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
27 lipca 2012 BDF Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
26 lipca 2012 BDF Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
30 czerwca 2012 BDF WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
8 czerwca 2012 BDF Debiut spółki na NC.