ERATONRG

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 ERATONRG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
1 grudnia 2023 ERATONRG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 listopada 2023 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
19 grudnia 2022 ERATONRG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
9 grudnia 2022 ERATONRG Publikacja skonsolidowanych raportów za I i II kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
15 kwietnia 2022 ERATONRG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 ERATONRG ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 i połączenia Erato Energy ASI S.A. oraz Erato Energy Sp. z o.o.
17 maja 2021 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 ERATONRG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
25 listopada 2020 ERATONRG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) imiennych serii I, akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii J, pozbawienia prawa poboru, zmian w RN oraz zmiany statutu.
16 listopada 2020 ERATONRG Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 ERATONRG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019.
5 sierpnia 2020 ERATONRG Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 ERATONRG Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 ERATONRG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
19 marca 2020 ERATONRG NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany nazwy spółki.
14 listopada 2019 ERATONRG Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
12 sierpnia 2019 ERATONRG Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 ERATONRG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018.
31 maja 2019 ERATONRG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 ERATONRG Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 ERATONRG Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 ERATONRG Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ERATONRG Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 ERATONRG ZWZA ws. m.in. przeksięgowania środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017.
1 czerwca 2018 ERATONRG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 ERATONRG Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 ERATONRG Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 ERATONRG Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 ERATONRG Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 ERATONRG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 i utworzenia kapitału rezerwowego.
31 maja 2017 ERATONRG Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 ERATONRG Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 ERATONRG Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
8 listopada 2016 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
3 października 2016 ERATONRG Początek notowań spółki LEONIDAS (LEO) pod nazwą TECHINVGR (TIG), w związku ze zmianą firmy.
9 sierpnia 2016 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ERATONRG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
3 czerwca 2016 ERATONRG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
10 maja 2016 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
9 lutego 2016 ERATONRG Dzień pierwszego notowania na NC 258.750 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
11 stycznia 2016 ERATONRG NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
16 listopada 2015 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 ERATONRG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty z lat obrotowych 2010 - 2013 z kapitału zapasowego.
4 czerwca 2015 ERATONRG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 ERATONRG Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ERATONRG Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ERATONRG Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
7 lipca 2014 ERATONRG ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
10 czerwca 2014 ERATONRG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ERATONRG Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 ERATONRG Pierwszy dzień notowań na NC 6.235.832 akcji na okaziciela serii E oraz 2.000.000 akcji na okaziciela serii F.
14 lutego 2014 ERATONRG Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
29 stycznia 2014 ERATONRG Początek notowań spółki EXDEBT (EXD) pod nazwą LEONIDAS (LEO) w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2013 ERATONRG Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 ERATONRG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F na GPW, połączenia spółki EX-DEBT S.A. ze spółką Leonidas Capital S.A. oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 ERATONRG Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 ERATONRG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
28 maja 2013 ERATONRG Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ERATONRG Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
6 marca 2013 ERATONRG NWZA ws. wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy z ograniczeniem prawa poboru do jednego akcjonariusza spółki, zmiany statutu i in.
14 lutego 2013 ERATONRG Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
13 listopada 2012 ERATONRG Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 ERATONRG Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
1 sierpnia 2012 ERATONRG NWZA ws. zmian w składzie RN.
20 czerwca 2012 ERATONRG WZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.
22 maja 2012 ERATONRG Publikacja raportu za 2011 rok.
14 grudnia 2011 ERATONRG Początek notowań spółki PUBLICIA (PIA) pod nazwą EXDEBT (EXD), w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2011 ERATONRG Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 ERATONRG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie rady nadzorczej i statucie.
11 sierpnia 2011 ERATONRG Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
17 czerwca 2011 ERATONRG WZA
16 maja 2011 ERATONRG Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 ERATONRG Publikacja raportu za 2010 rok.
7 marca 2011 ERATONRG NWZA ws. zmiany składu zarządu, zmiany składu rady nadzorczej oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
14 lutego 2011 ERATONRG Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
7 grudnia 2010 ERATONRG Split akcji w stosunku 1:5.
9 listopada 2010 ERATONRG Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.