EUROCENT

Data Spółka Wydarzenie
10 grudnia 2018 EUROCENT Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
14 listopada 2018 EUROCENT Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 EUROCENT Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 EUROCENT ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok 2017.
30 maja 2018 EUROCENT Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 EUROCENT Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
9 kwietnia 2018 EUROCENT NWZA ws. zmian statutu, wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) oraz powołania członków RN i ustalenia wynagrodzenia z tyt. pełnionych funkcji.
14 lutego 2018 EUROCENT Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 EUROCENT Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 EUROCENT Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 EUROCENT ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok 2016.
30 maja 2017 EUROCENT Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 EUROCENT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 EUROCENT Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 EUROCENT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 EUROCENT Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 EUROCENT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2015.
13 maja 2016 EUROCENT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 EUROCENT Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 EUROCENT Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 EUROCENT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 EUROCENT Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
26 czerwca 2015 EUROCENT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
15 maja 2015 EUROCENT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
17 kwietnia 2015 EUROCENT Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 EUROCENT Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 EUROCENT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 EUROCENT Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
25 czerwca 2014 EUROCENT ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 EUROCENT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
15 kwietnia 2014 EUROCENT Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 EUROCENT Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
27 maja 2013 EUROCENT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
10 kwietnia 2013 EUROCENT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
8 kwietnia 2013 EUROCENT Pierwszy dzień notowań na NC 540.000 akcji serii B, 82.500 akcji serii C, 272.710 akcji serii D i 69.740 akcji serii E.
5 kwietnia 2013 EUROCENT Ostatni dzień notowań na NC 69.740 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
6 lutego 2013 EUROCENT Debiut spółki na NC.