ADIUVO

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
29 maja 2024 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 ADIUVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 ADIUVO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2023 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
29 kwietnia 2023 ADIUVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
28 listopada 2022 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
23 września 2022 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
23 czerwca 2022 ADIUVO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2021.
23 maja 2022 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
2 maja 2022 ADIUVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
25 kwietnia 2022 ADIUVO NWZA ws. zmian w składzie RN.
29 listopada 2021 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
24 września 2021 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 ADIUVO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2020.
24 maja 2021 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 ADIUVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
4 marca 2021 ADIUVO NWZA ws. zmiany statutu.
27 listopada 2020 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 ADIUVO ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku wykazanego w roku obrotowym 2019.
28 lipca 2020 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 ADIUVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 ADIUVO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.
30 maja 2019 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 ADIUVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
26 lutego 2019 ADIUVO NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez zarząd z wyłączeniem prawa poboru, zmiany uchwały nr 8 NWZ z 31 grudnia 2014 oraz zmian w składzie RN.
11 stycznia 2019 ADIUVO Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
17 grudnia 2018 ADIUVO NWZA ws. połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPl sp. z o. o. oraz OryxPl sp. z o. o. z Adiuvo Investments S.A.
21 listopada 2018 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
20 sierpnia 2018 ADIUVO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
27 czerwca 2018 ADIUVO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2017.
23 maja 2018 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 ADIUVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
25 stycznia 2018 ADIUVO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
27 grudnia 2017 ADIUVO NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany treści uchwały nr 6 NWZ z 17 grudnia 2015 roku dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
24 listopada 2017 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
15 września 2017 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 ADIUVO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w roku obrotowym 2016.
26 maja 2017 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
12 kwietnia 2017 ADIUVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
23 grudnia 2016 ADIUVO Wprowadzenie do obrotu na GPW 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
30 listopada 2016 ADIUVO NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2016 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
22 września 2016 ADIUVO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 73.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu.
31 sierpnia 2016 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 ADIUVO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2015.
16 maja 2016 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 ADIUVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 stycznia 2016 ADIUVO NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 181.403 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez zarząd z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 18.140,30 zł z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
17 grudnia 2015 ADIUVO NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 181.403 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez zarząd z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zmiany w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
26 listopada 2015 ADIUVO Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
25 listopada 2015 ADIUVO Ostatni dzień notowania na GPW 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
16 listopada 2015 ADIUVO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 października 2015 ADIUVO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
12 października 2015 ADIUVO Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 2.829.160 akcji serii B, 297.550 akcji serii C, 495.970 akcji serii E, 250.000 akcji serii F, 200.000 akcji serii G, 500.000 akcji serii H, 500.000 akcji serii I, 297.500 akcji serii J, 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I. Wykluczenie z obrotu na NC.
9 października 2015 ADIUVO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
30 września 2015 ADIUVO Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy instytucjonalnej.
25 września 2015 ADIUVO Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy instytucjonalnej.
24 września 2015 ADIUVO Zakończenie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu na akcje serii I.
23 września 2015 ADIUVO Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy detalicznej.
18 września 2015 ADIUVO Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu na akcje serii I.
16 września 2015 ADIUVO Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy detalicznej.
30 czerwca 2015 ADIUVO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2014.
27 maja 2015 ADIUVO Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 297.550 akcji serii C, 495.970 akcji serii E, 250.000 akcji serii F, 200.000 akcji serii G, 500.000 akcji serii H, 500.000 akcji serii I, 297.500 akcji serii J.