MYSLAW

Data Spółka Wydarzenie
15 grudnia 2016 MYSLAW NWZA ws. odwołania i powołania likwidatora oraz zmiany statutu.
6 grudnia 2016 MYSLAW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
20 października 2016 MYSLAW NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
18 sierpnia 2016 MYSLAW NWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz wyboru likwidatora.
12 sierpnia 2016 MYSLAW Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
7 lipca 2016 MYSLAW Publikacja raportu za 2015 rok.
30 czerwca 2016 MYSLAW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz wyboru likwidatora.
13 maja 2016 MYSLAW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 MYSLAW Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
23 listopada 2015 MYSLAW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
30 października 2015 MYSLAW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
29 lipca 2015 MYSLAW NWZA ws. pokrycia straty za rok 2014 i in.
3 lipca 2015 MYSLAW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
25 czerwca 2015 MYSLAW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
24 czerwca 2015 MYSLAW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
27 marca 2015 MYSLAW NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 lutego 2015 MYSLAW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 grudnia 2014 MYSLAW NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2014 MYSLAW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 MYSLAW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2014 MYSLAW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 lipca 2014 MYSLAW Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela: 384.200 serii A, 12.069.200 serii B, 768.925 serii C, 1.007.329 serii D, 71.428 serii E.