PKOBP

Data Spółka Wydarzenie
7 listopada 2024 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
22 sierpnia 2024 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
9 maja 2024 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
7 marca 2024 PKOBP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
2 lutego 2024 PKOBP NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.
1 lutego 2024 PKOBP Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1,28 zł na akcję.
25 stycznia 2024 PKOBP Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1,28 zł na akcję.
24 stycznia 2024 PKOBP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,28 zł na akcję.
9 listopada 2023 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
24 sierpnia 2023 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
21 czerwca 2023 PKOBP ZWZA ws. m.in. pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku osiągniętego w 2022 roku.
18 maja 2023 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
10 marca 2023 PKOBP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
10 listopada 2022 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
18 października 2022 PKOBP NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.
23 sierpnia 2022 PKOBP Wypłata dywidendy 1,83 zł na akcję.
18 sierpnia 2022 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
4 sierpnia 2022 PKOBP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,83 zł na akcję.
3 sierpnia 2022 PKOBP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,83 zł na akcję.
19 maja 2022 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
12 maja 2022 PKOBP ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2021 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
24 lutego 2022 PKOBP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
5 listopada 2021 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
12 października 2021 PKOBP NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.
12 sierpnia 2021 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
7 czerwca 2021 PKOBP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
28 maja 2021 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 PKOBP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
23 kwietnia 2021 PKOBP NWZA ws. utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej do tego funduszu, wyrażenia zgody na nabywanie przez bank akcji własnych i in.
17 lutego 2021 PKOBP Publikacja wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2020 roku.
4 listopada 2020 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
26 sierpnia 2020 PKOBP ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
5 sierpnia 2020 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
28 maja 2020 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
12 lutego 2020 PKOBP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
7 listopada 2019 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
17 września 2019 PKOBP NWZA ws. zmian statutu, zmiany uchwał nr 2/2017 i 3/2017 NWZA z dnia 13 marca 2017 r., zatwierdzenia Regulaminu RN oraz zmiany w składzie RN.
14 sierpnia 2019 PKOBP Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję.
13 sierpnia 2019 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
31 lipca 2019 PKOBP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.
30 lipca 2019 PKOBP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,33 zł na akcję.
15 maja 2019 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
6 maja 2019 PKOBP ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
4 marca 2019 PKOBP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
6 listopada 2018 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 sierpnia 2018 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
22 sierpnia 2018 PKOBP Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
8 sierpnia 2018 PKOBP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
7 sierpnia 2018 PKOBP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
18 czerwca 2018 PKOBP ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
22 maja 2018 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
18 maja 2018 PKOBP ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
12 marca 2018 PKOBP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
13 listopada 2017 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
28 sierpnia 2017 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
22 czerwca 2017 PKOBP ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2016 roku.
22 maja 2017 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
13 marca 2017 PKOBP NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN oraz zmian statutu.
6 marca 2017 PKOBP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
7 listopada 2016 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 PKOBP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
29 sierpnia 2016 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 PKOBP ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
9 maja 2016 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
7 marca 2016 PKOBP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
25 lutego 2016 PKOBP NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
9 listopada 2015 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
10 sierpnia 2015 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 PKOBP ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
13 maja 2015 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 marca 2015 PKOBP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
6 listopada 2014 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
3 października 2014 PKOBP Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
18 września 2014 PKOBP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
16 września 2014 PKOBP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
1 września 2014 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
26 czerwca 2014 PKOBP ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku osiągniętego w 2013r, pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych, połączenia z Nordea Bank Polska S.A., zmiany uchwały nr 36/2010 ZWZ z dnia 25.06.2010r oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
10 marca 2014 PKOBP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
4 października 2013 PKOBP Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
20 września 2013 PKOBP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
19 września 2013 PKOBP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
17 września 2013 PKOBP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
29 sierpnia 2013 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
20 czerwca 2013 PKOBP ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2012 roku oraz niepodzieonego zysku z at ubiegłych, ustaenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz okreśenia terminu wypłaty dywidendy.
13 maja 2013 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
4 marca 2013 PKOBP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
12 listopada 2012 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
6 sierpnia 2012 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
19 lipca 2012 PKOBP Wprowadzenie do obrotu na GPW 197.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
27 czerwca 2012 PKOBP Wypłata dywidendy 1,27 zł na akcję.
12 czerwca 2012 PKOBP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,27 zł na akcję.
8 czerwca 2012 PKOBP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,27 zł na akcję.
6 czerwca 2012 PKOBP WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku, ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
14 maja 2012 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
5 marca 2012 PKOBP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
3 listopada 2011 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
15 września 2011 PKOBP Wypłata dywidendy 1,98 zł na akcję.
31 sierpnia 2011 PKOBP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,98 zł na akcję.
29 sierpnia 2011 PKOBP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,98 zł na akcję.
11 sierpnia 2011 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego półroczną informację finansową, za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 PKOBP WZA
10 maja 2011 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
14 kwietnia 2011 PKOBP NWZA ws. zmian statutu.
7 marca 2011 PKOBP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
4 listopada 2010 PKOBP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.