ADMIRAL

Data Spółka Wydarzenie
4 lutego 2019 ADMIRAL Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
14 listopada 2018 ADMIRAL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 ADMIRAL ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
28 maja 2018 ADMIRAL Publikacja raportu za 2017 rok.
8 lutego 2018 ADMIRAL NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
14 listopada 2017 ADMIRAL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 ADMIRAL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 ADMIRAL ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 ADMIRAL Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 ADMIRAL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 ADMIRAL Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 ADMIRAL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
15 sierpnia 2016 ADMIRAL Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ADMIRAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
2 czerwca 2016 ADMIRAL Publikacja raportu za 2015 rok.
15 maja 2016 ADMIRAL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
4 maja 2016 ADMIRAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
4 kwietnia 2016 ADMIRAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
15 lutego 2016 ADMIRAL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
4 stycznia 2016 ADMIRAL NWZA ws. podwyższenia kapitału, zmian statutu oraz zmiany w składzie RN.
13 listopada 2015 ADMIRAL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
27 października 2015 ADMIRAL NWZA ws. podwyższenia kapitału oraz zmian statutu.
11 sierpnia 2015 ADMIRAL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 ADMIRAL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
12 maja 2015 ADMIRAL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
6 kwietnia 2015 ADMIRAL Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 ADMIRAL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ADMIRAL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 ADMIRAL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 ADMIRAL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 ADMIRAL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
18 kwietnia 2014 ADMIRAL Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 ADMIRAL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
30 grudnia 2013 ADMIRAL Pierwszy dzień notowań na NC 6.421.833 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
13 grudnia 2013 ADMIRAL NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynek regulowany wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji oraz zmiany statutu.
12 grudnia 2013 ADMIRAL Pierwszy dzień notowań na NC 11.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
25 listopada 2013 ADMIRAL Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 listopada 2013 ADMIRAL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
17 września 2013 ADMIRAL Pierwszy dzień notowań na NC 8.656.738 akcji zwykłych na okaziciela serii E i 6.221.429 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 sierpnia 2013 ADMIRAL Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
20 czerwca 2013 ADMIRAL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
24 maja 2013 ADMIRAL Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 ADMIRAL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ADMIRAL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ADMIRAL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
26 lipca 2012 ADMIRAL Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
5 czerwca 2012 ADMIRAL WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
14 maja 2012 ADMIRAL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
6 kwietnia 2012 ADMIRAL Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 ADMIRAL Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
31 października 2011 ADMIRAL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
13 sierpnia 2011 ADMIRAL Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
5 lipca 2011 ADMIRAL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
1 lipca 2011 ADMIRAL Debiut spółki na NC.