HETAN

Data Spółka Wydarzenie
13 grudnia 2017 HETAN NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2017 HETAN Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
21 sierpnia 2017 HETAN NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2017 HETAN Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 HETAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
31 maja 2017 HETAN Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 HETAN Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 HETAN Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
1 lutego 2017 HETAN Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
23 stycznia 2017 HETAN Początek przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
19 stycznia 2017 HETAN Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
27 grudnia 2016 HETAN NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru akcji serii D oraz zmiany statutu.
14 listopada 2016 HETAN Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 HETAN Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 HETAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego trwania spółki.
3 czerwca 2016 HETAN Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 HETAN Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 HETAN Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
30 września 2015 HETAN NWZA ws. powołania na stanowisko członka RN oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w spółce programu przyznawania opcji pracowniczych.
27 lipca 2015 HETAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
11 czerwca 2015 HETAN NWZA ws. powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i C w drodze subskrypcji prywatnej, wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
15 kwietnia 2015 HETAN Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A.