LUXIMA

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2018 LUXIMA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
24 października 2018 LUXIMA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
14 sierpnia 2018 LUXIMA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 LUXIMA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 LUXIMA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 LUXIMA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 LUXIMA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 LUXIMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
14 czerwca 2017 LUXIMA Publikacja raportu za 2016 rok.
23 maja 2017 LUXIMA NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością spółki.
15 maja 2017 LUXIMA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 LUXIMA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 LUXIMA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
29 sierpnia 2016 LUXIMA NWZA ws. uchylenia uchwał nr 12, 13 i 14 NWZ z 27 maja 2015 r., uchylenia uchwały nr 25 ZWZ z 15 lipca 2015 r., podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz powołania członków RN.
16 sierpnia 2016 LUXIMA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 LUXIMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
3 czerwca 2016 LUXIMA Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 LUXIMA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 LUXIMA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 LUXIMA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 LUXIMA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
15 lipca 2015 LUXIMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu na nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Okrężnej 4B, wyrażenia zgody na złożenie przez zarząd oświadczenia o poddaniu się wprost egzekucji z nieruchomości oraz wyrażenia zgodny na zmianę terminu zawarcia umowy objęcia akcji serii H pomiędzy spółką a wybranym inwestorem.
15 czerwca 2015 LUXIMA Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 LUXIMA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
29 kwietnia 2015 LUXIMA NWZA ws. wyboru członków RN, przyjęcia planu restrukturyzacyjnego spółki, obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H z ograniczonym prawem poboru oraz zmiany statutu.
16 lutego 2015 LUXIMA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 LUXIMA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 LUXIMA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
15 lipca 2014 LUXIMA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 LUXIMA Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 LUXIMA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 LUXIMA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 LUXIMA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
18 października 2013 LUXIMA Pierwszy dzień notowań na NC 5.120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
13 sierpnia 2013 LUXIMA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 LUXIMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
31 maja 2013 LUXIMA Publikacja raportu za 2012 rok.
13 maja 2013 LUXIMA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
13 lutego 2013 LUXIMA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
18 stycznia 2013 LUXIMA NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez panią Dorotę Konarską i pana Krzysztofa Godusławskiego, udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
14 listopada 2012 LUXIMA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
25 września 2012 LUXIMA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 sierpnia 2012 LUXIMA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
20 lipca 2012 LUXIMA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
30 czerwca 2012 LUXIMA WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru.
14 czerwca 2012 LUXIMA Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 LUXIMA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 LUXIMA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
7 grudnia 2011 LUXIMA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
21 listopada 2011 LUXIMA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru, zmian w statucie oraz w składzie RN.
14 listopada 2011 LUXIMA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 LUXIMA Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
8 sierpnia 2011 LUXIMA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
4 sierpnia 2011 LUXIMA Debiut spółki na NC.