IAI

Data Spółka Wydarzenie
5 marca 2019 IAI Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
14 lutego 2019 IAI Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
20 grudnia 2018 IAI NWZA ws. powołania pełnomocników do zawarcia umów z członkami zarządu, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
5 grudnia 2018 IAI NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
26 listopada 2018 IAI Dzień wykupu akcji spółki przez IAI S.A., Pawła Fornalskiego, Sebastiana Mulińskiego i MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po cenie 36,78 zł za akcję.
21 listopada 2018 IAI Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
14 listopada 2018 IAI Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 listopada 2018 IAI NWZA ws. powołania członka zarządu, powołania członków RN, udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem spółki oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia w ramach procedury przymusowego wykupu.
14 sierpnia 2018 IAI Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
17 lipca 2018 IAI Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
10 lipca 2018 IAI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
9 lipca 2018 IAI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
29 czerwca 2018 IAI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
25 maja 2018 IAI Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 IAI Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 IAI Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 IAI Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 IAI Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
13 lipca 2017 IAI Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
6 lipca 2017 IAI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
5 lipca 2017 IAI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
27 czerwca 2017 IAI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
26 maja 2017 IAI Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 IAI Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 IAI Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 IAI Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 IAI Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
14 lipca 2016 IAI Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
1 lipca 2016 IAI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
30 czerwca 2016 IAI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
23 czerwca 2016 IAI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r.
27 maja 2016 IAI Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 IAI Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 IAI Dzień pierwszego notowania na NC 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
12 lutego 2016 IAI Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 IAI Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 IAI Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
14 lipca 2015 IAI Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
1 lipca 2015 IAI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 czerwca 2015 IAI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
23 czerwca 2015 IAI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz niepodzielonego wyniku finansowego z roku 2013, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B oraz na ich wprowadzenie na NC.
28 maja 2015 IAI Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 IAI Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 IAI Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 IAI Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 IAI Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
15 lipca 2014 IAI Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
1 lipca 2014 IAI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
27 czerwca 2014 IAI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
24 czerwca 2014 IAI ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
28 maja 2014 IAI Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 IAI Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 IAI Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 IAI Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 IAI Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
14 lipca 2013 IAI Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
2 lipca 2013 IAI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
28 czerwca 2013 IAI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
26 czerwca 2013 IAI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
28 maja 2013 IAI Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 IAI Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 IAI Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 IAI Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 IAI Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 IAI WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
29 maja 2012 IAI Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 IAI Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
15 lutego 2012 IAI Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 IAI Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
4 sierpnia 2011 IAI Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 IAI WZA
27 maja 2011 IAI Publikacja raportu za 2010 rok.
13 maja 2011 IAI Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
15 lutego 2011 IAI Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.