LOGZACT

Data Spółka Wydarzenie
1 października 2019 LOGZACT Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
14 listopada 2018 LOGZACT Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
24 sierpnia 2018 LOGZACT Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
31 maja 2018 LOGZACT Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 LOGZACT Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
12 lutego 2018 LOGZACT Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 LOGZACT Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 LOGZACT Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 LOGZACT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 LOGZACT Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 LOGZACT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 LOGZACT Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 LOGZACT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 LOGZACT NWZA ws. zmian w składzie RN.
12 sierpnia 2016 LOGZACT Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 LOGZACT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
2 czerwca 2016 LOGZACT Publikacja raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 LOGZACT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 LOGZACT Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 LOGZACT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 LOGZACT Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
23 czerwca 2015 LOGZACT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
13 maja 2015 LOGZACT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
27 marca 2015 LOGZACT Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 LOGZACT Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 LOGZACT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 LOGZACT Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
12 maja 2014 LOGZACT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
7 maja 2014 LOGZACT ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
14 marca 2014 LOGZACT Publikacja raportu za 2013 rok.
12 lutego 2014 LOGZACT Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 listopada 2013 LOGZACT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 LOGZACT Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 LOGZACT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
28 maja 2013 LOGZACT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
13 maja 2013 LOGZACT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
2 kwietnia 2013 LOGZACT Publikacja raportu za 2012 rok.
26 marca 2013 LOGZACT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
22 marca 2013 LOGZACT Debiut spółki na NC.