WBAY

Data Spółka Wydarzenie
12 lutego 2020 WBAY Publikacja raportów za I, II i III kwartał 2019 roku oraz za cały 2018 rok.
14 lutego 2019 WBAY Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
30 stycznia 2019 WBAY Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
30 sierpnia 2018 WBAY ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
10 sierpnia 2018 WBAY Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
31 lipca 2018 WBAY Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 WBAY Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 WBAY Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
13 listopada 2017 WBAY Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 WBAY NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G.
30 sierpnia 2017 WBAY NWZA ws. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
13 sierpnia 2017 WBAY Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 lipca 2017 WBAY ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
29 czerwca 2017 WBAY ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
30 maja 2017 WBAY Publikacja raportu za 2016 rok.
14 maja 2017 WBAY Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
24 marca 2017 WBAY NWZA ws. odwołania członków oraz powołania członków RN.
14 lutego 2017 WBAY Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
15 listopada 2016 WBAY Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
29 lipca 2016 WBAY Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 WBAY ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015.
3 czerwca 2016 WBAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 WBAY Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
4 marca 2016 WBAY NWZA ws. emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stwierdzenia niedojścia do skutku emisji akcji serii G oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
15 lutego 2016 WBAY Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 lutego 2016 WBAY Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 WBAY Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 WBAY Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
31 lipca 2015 WBAY ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014, kontynuowania działalności przez spółkę, rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany statutu.
24 czerwca 2015 WBAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 WBAY Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 WBAY Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 WBAY Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 WBAY Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
3 lipca 2014 WBAY Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
2 lipca 2014 WBAY Scalenie akcji w stosunku 100:1.
27 czerwca 2014 WBAY ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz wyboru członków RN.
23 czerwca 2014 WBAY Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
16 czerwca 2014 WBAY Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 maja 2014 WBAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 WBAY Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 WBAY Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
16 stycznia 2014 WBAY NWZA ws. zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 WBAY Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
5 sierpnia 2013 WBAY Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 WBAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012 albo przeznaczenia zysku za rok 2012.
24 maja 2013 WBAY Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 WBAY Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 WBAY Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 WBAY Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
17 sierpnia 2012 WBAY Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 sierpnia 2012 WBAY Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 czerwca 2012 WBAY WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2011 albo przeznaczenia zysku za rok 2011, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
15 czerwca 2012 WBAY Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 WBAY Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
27 stycznia 2012 WBAY Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
25 stycznia 2012 WBAY Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
27 grudnia 2011 WBAY Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
28 października 2011 WBAY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
8 sierpnia 2011 WBAY Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 lipca 2011 WBAY Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
28 czerwca 2011 WBAY WZA
28 czerwca 2011 WBAY Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
10 czerwca 2011 WBAY Publikacja raportu za 2010 rok.