OTLOG

Data Spółka Wydarzenie
19 listopada 2024 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
17 września 2024 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
28 maja 2024 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
16 kwietnia 2024 OTLOG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
8 grudnia 2023 OTLOG Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 2,86 zł na akcję.
1 grudnia 2023 OTLOG Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 2,86 zł na akcję.
30 listopada 2023 OTLOG Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 2,86 zł na akcję.
21 listopada 2023 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
31 października 2023 OTLOG NWZA ws. przelania kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.
13 października 2023 OTLOG Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
19 września 2023 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
15 września 2023 OTLOG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
21 czerwca 2023 OTLOG Wypłata dywidendy 6,40 zł na akcję.
16 czerwca 2023 OTLOG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,40 zł na akcję.
15 czerwca 2023 OTLOG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,40 zł na akcję.
30 maja 2023 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
26 maja 2023 OTLOG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.
25 kwietnia 2023 OTLOG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
22 listopada 2022 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
27 września 2022 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
26 lipca 2022 OTLOG NWZA ws. przelania kapitału zapasowego spółki na pokrycie straty spółki z lat ubiegłych.
28 czerwca 2022 OTLOG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.
24 maja 2022 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 OTLOG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 listopada 2021 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
27 października 2021 OTLOG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
5 października 2021 OTLOG NWZA ws. połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką OT Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i spółką OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku.
21 września 2021 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
18 czerwca 2021 OTLOG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2021 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 OTLOG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
20 stycznia 2021 OTLOG NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN sprawujących funkcję w Komitecie Audytu oraz zmiany statutu.
30 listopada 2020 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
15 września 2020 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
5 sierpnia 2020 OTLOG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2019.
10 lipca 2020 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 OTLOG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
24 września 2019 OTLOG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
5 września 2019 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 lipca 2019 OTLOG NWZA ws. połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na plan połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej.
24 czerwca 2019 OTLOG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2018.
29 maja 2019 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 OTLOG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
18 lutego 2019 OTLOG NWZA ws. połączenia ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zmiany statutu, uchylenia uchwały nr 3 NWZ 28 sierpnia 2018, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru.
14 listopada 2018 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
27 września 2018 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 sierpnia 2018 OTLOG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 czerwca 2018 OTLOG ZWZA ws. m.in. pokrycie straty powstałej w roku 2017 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych spółki.
15 maja 2018 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
29 marca 2018 OTLOG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
22 września 2017 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 OTLOG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
15 maja 2017 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
12 maja 2017 OTLOG Wprowadzenie do obrotu na GPW 577.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
17 marca 2017 OTLOG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
29 sierpnia 2016 OTLOG Wypłata dywidendy 7 zł na akcję.
29 sierpnia 2016 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
16 sierpnia 2016 OTLOG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7 zł na akcję.
12 sierpnia 2016 OTLOG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7 zł na akcję.
30 czerwca 2016 OTLOG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, podziału (splitu) akcji, upoważnienia dla zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru.
13 maja 2016 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 OTLOG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 września 2015 OTLOG NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, zmiany statutu poprzez wykreślenie § 13 ust.4.
21 sierpnia 2015 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
19 maja 2015 OTLOG Wypłata dywidendy 7 zł na akcję.
5 maja 2015 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
4 maja 2015 OTLOG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7 zł na akcję.
30 kwietnia 2015 OTLOG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7 zł na akcję.
24 kwietnia 2015 OTLOG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, połączenia OT Logistics S.A. ze spółką Odra Lloyd Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
13 marca 2015 OTLOG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
22 grudnia 2014 OTLOG NWZA ws. zmiany uchwał nr 5 z dnia 14.11.2012 r. w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 2 z dnia 8.07.2013 r. oraz uchwały nr 6 z dnia 14.11.2012 r. w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 3 z dnia 8.07.2013 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 listopada 2014 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
18 czerwca 2014 OTLOG Wypłata dywidendy 7,00 zł na akcję.
3 czerwca 2014 OTLOG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,00 zł na akcję.
30 maja 2014 OTLOG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,00 zł na akcję.
26 maja 2014 OTLOG ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 OTLOG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 stycznia 2014 OTLOG NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
3 września 2013 OTLOG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów indeksów WIG i WIG-Poland.
2 września 2013 OTLOG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
30 sierpnia 2013 OTLOG Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.277.660 akcji serii A i 150.000 akcji serii B.
29 sierpnia 2013 OTLOG Ostatni dzień notowań na GPW 150.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
18 lipca 2013 OTLOG Debiut spółki na GPW.
8 lipca 2013 OTLOG NWZA ws. zmiany programu motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki, zmiany uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów oraz zmian statutu.
8 lipca 2013 OTLOG Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
2 lipca 2013 OTLOG Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
28 czerwca 2013 OTLOG Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu.
24 czerwca 2013 OTLOG Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu.