CORMAY

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2024 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
20 września 2024 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
17 maja 2024 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
29 marca 2024 CORMAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
10 listopada 2023 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
8 listopada 2023 CORMAY NWZA ws. zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 22 czerwca 2023 roku oraz zmian w składzie RN.
19 września 2023 CORMAY NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
15 września 2023 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
22 czerwca 2023 CORMAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych ujętej w księgach rachunkowych spółki w 2022 roku.
19 maja 2023 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
31 marca 2023 CORMAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
10 listopada 2022 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
9 września 2022 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
21 czerwca 2022 CORMAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 i 2020.
20 maja 2022 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
22 kwietnia 2022 CORMAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
18 marca 2022 CORMAY Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
10 listopada 2021 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
10 września 2021 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
22 czerwca 2021 CORMAY ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
14 maja 2021 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
23 kwietnia 2021 CORMAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 marca 2021 CORMAY Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
3 grudnia 2020 CORMAY Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
6 listopada 2020 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
4 września 2020 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
25 sierpnia 2020 CORMAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
15 maja 2020 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
24 kwietnia 2020 CORMAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
23 sierpnia 2019 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
14 czerwca 2019 CORMAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
15 maja 2019 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
13 kwietnia 2019 CORMAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
3 grudnia 2018 CORMAY Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
14 listopada 2018 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
17 sierpnia 2018 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
7 sierpnia 2018 CORMAY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 27 czerwca 2018 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników spółki na lata 2018-2020.
27 czerwca 2018 CORMAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników spółki na lata 2018-2020.
15 maja 2018 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 CORMAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
7 grudnia 2017 CORMAY Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.481.054 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
14 listopada 2017 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
15 września 2017 CORMAY Zakończenie zapisów na akcje serii L.
31 sierpnia 2017 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
8 sierpnia 2017 CORMAY Rozpoczęcie zapisów na akcje serii L.
14 czerwca 2017 CORMAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
15 maja 2017 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 CORMAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
8 września 2016 CORMAY NWZA ws. pokrywania akcji serii L wkładem niepieniężnym w postaci akcji Orphée SA.
31 sierpnia 2016 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 CORMAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, przekazania rozpoznanych w 2015 roku zysków dotyczących lat ubiegłych na kapitał zapasowy oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru.
16 maja 2016 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 CORMAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
22 lutego 2016 CORMAY Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.500.000 akcji serii F oraz 60.189 akcji serii H.
16 listopada 2015 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
19 października 2015 CORMAY Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.861.977 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
16 października 2015 CORMAY Dzień ostatniego notowania na GPW 31.861.977 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
18 września 2015 CORMAY Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.861.977 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
31 sierpnia 2015 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
17 sierpnia 2015 CORMAY Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii K.
11 sierpnia 2015 CORMAY Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii K.
3 sierpnia 2015 CORMAY Początek zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii K.
28 lipca 2015 CORMAY Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii K.
30 czerwca 2015 CORMAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za 2014 rok.
12 czerwca 2015 CORMAY Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
15 maja 2015 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 CORMAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 kwietnia 2015 CORMAY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
6 marca 2015 CORMAY NWZA ws. m.in. udzielenia przez Zarząd informacji na temat: zobowiązań i wierzytelności spółki, statusu prac nad prospektem emisyjnym i realizacji projektu BlueBox oraz sytuacji kadrowej spółki.
2 marca 2015 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
19 grudnia 2014 CORMAY NWZA ws. stosowania przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego Prezesa Zarządu roszczeń o naprawienie szkód.
14 listopada 2014 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
26 sierpnia 2014 CORMAY NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 WZA z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz zmian w składzie RN.
8 lipca 2014 CORMAY Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.263.803 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 399.995 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
18 czerwca 2014 CORMAY ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zmiany uchwały nr 6 WZA z dnia 21.02.2014r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
13 maja 2014 CORMAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
10 kwietnia 2014 CORMAY NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 NWZA z dnia 21.02.2014r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
3 marca 2014 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
31 stycznia 2014 CORMAY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
20 września 2013 CORMAY Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
2 września 2013 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 CORMAY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
15 maja 2013 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 CORMAY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
12 kwietnia 2013 CORMAY Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.039.816 akcji serii H i 200.000 akcji serii I.
1 marca 2013 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 lutego 2013 CORMAY Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
13 listopada 2012 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
8 października 2012 CORMAY NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
31 sierpnia 2012 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 CORMAY WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
14 maja 2012 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 CORMAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 grudnia 2011 CORMAY Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
15 listopada 2011 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 CORMAY WZA
1 czerwca 2011 CORMAY Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
14 maja 2011 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
30 kwietnia 2011 CORMAY Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
18 marca 2011 CORMAY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
28 lutego 2011 CORMAY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
8 października 2010 CORMAY NWZA ws. zmian w statucie.