MIRACULUM

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2024 MIRACULUM Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
30 sierpnia 2024 MIRACULUM Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
14 czerwca 2024 MIRACULUM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
15 maja 2024 MIRACULUM Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
19 kwietnia 2024 MIRACULUM Publikacja raportu za 2023 rok.
5 marca 2024 MIRACULUM NWZA ws. dalszego istnienia spółki, uchylenia uchwały nr 8 NWZ z 21 grudnia 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii Z w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w RN.
10 listopada 2023 MIRACULUM Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
8 września 2023 MIRACULUM Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
28 sierpnia 2023 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii X.
21 czerwca 2023 MIRACULUM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
12 maja 2023 MIRACULUM Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 kwietnia 2023 MIRACULUM Publikacja raportu za 2022 rok.
10 listopada 2022 MIRACULUM Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
26 października 2022 MIRACULUM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii X w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
29 sierpnia 2022 MIRACULUM Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
20 czerwca 2022 MIRACULUM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
13 maja 2022 MIRACULUM Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
22 kwietnia 2022 MIRACULUM Publikacja raportu za 2021 rok.
2 marca 2022 MIRACULUM NWZA ws. zmian osobowych w składzie RN, wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec byłych członków RN, zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
27 stycznia 2022 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
21 grudnia 2021 MIRACULUM NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczki z członkami zarządu i RN, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
12 listopada 2021 MIRACULUM Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
31 sierpnia 2021 MIRACULUM Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
15 lipca 2021 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GW 1.000. 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
18 czerwca 2021 MIRACULUM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
2 czerwca 2021 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J1.
14 maja 2021 MIRACULUM Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
23 kwietnia 2021 MIRACULUM Publikacja raportu za 2020 rok.
16 grudnia 2020 MIRACULUM NWZA ws. upoważnienia zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, dalszego istnienia spółki oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
30 listopada 2020 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
16 listopada 2020 MIRACULUM Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 MIRACULUM Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
7 sierpnia 2020 MIRACULUM NWZA ws. zatwierdzenia i przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Miraculum S.A.", obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
10 czerwca 2020 MIRACULUM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2020 MIRACULUM Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
24 kwietnia 2020 MIRACULUM Publikacja raportu za 2019 rok.
20 listopada 2019 MIRACULUM Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 MIRACULUM Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
13 sierpnia 2019 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T4.
26 czerwca 2019 MIRACULUM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2019 MIRACULUM Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
8 kwietnia 2019 MIRACULUM Publikacja raportu za 2018 rok.
28 marca 2019 MIRACULUM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii T4 w trybie subskrypcji prywatnej, obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji oraz dalszego istnienia spółki.
8 stycznia 2019 MIRACULUM Wprowadzenia do obrotu na GPW 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T3.
17 grudnia 2018 MIRACULUM NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego oraz dalszego istnienia spółki.
14 listopada 2018 MIRACULUM Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
31 października 2018 MIRACULUM NWZA ws. dalszego istnienia spółki, odwołania członka/członków RN oraz powołania członka/członków RN.
28 września 2018 MIRACULUM Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
28 września 2018 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2.
19 lipca 2018 MIRACULUM Przydział akcji serii T2.
10 lipca 2018 MIRACULUM Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru na akcje serii T2.
5 lipca 2018 MIRACULUM Zakończenie notowań praw poboru akcji serii T2 na GPW.
27 czerwca 2018 MIRACULUM Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru na akcje serii T2. Początek notowań praw poboru na GPW.
20 czerwca 2018 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji serii T oraz 1.075.554 akcje serii T1.
16 maja 2018 MIRACULUM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2018 MIRACULUM Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
20 kwietnia 2018 MIRACULUM Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii T2.
15 marca 2018 MIRACULUM Publikacja raportu za 2017 rok.
17 stycznia 2018 MIRACULUM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem RN.
14 listopada 2017 MIRACULUM Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
31 października 2017 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 127.796 akcji serii S, 3.037.408 akcji serii U, 900.000 akcji serii R1, 1.500.000 akcji serii R2 oraz 11.512.223 akcji serii W.
27 września 2017 MIRACULUM NWZA ws. zmian osobowych w składzie RN, uchylenia uchwały nr 27 ZWZ z 29 czerwca 2017, wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego prezesa zarządu, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, wyrażenia zgody na zawarcie, na warunkach rynkowych, umów pomiędzy spółką a akcjonariuszami spółki oraz dalszego istnienia spółki.
31 sierpnia 2017 MIRACULUM Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
21 lipca 2017 MIRACULUM Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii W w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
18 lipca 2017 MIRACULUM Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii W.
17 lipca 2017 MIRACULUM Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii W w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
11 lipca 2017 MIRACULUM Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii W.
29 czerwca 2017 MIRACULUM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
23 maja 2017 MIRACULUM Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 kwietnia 2017 MIRACULUM Publikacja raportu za 2016 rok.
15 marca 2017 MIRACULUM Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii W.
17 stycznia 2017 MIRACULUM NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela, z zachowaniem prawa poboru, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru oraz zmiany statutu.
19 grudnia 2016 MIRACULUM NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
16 listopada 2016 MIRACULUM NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
14 listopada 2016 MIRACULUM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
15 września 2016 MIRACULUM NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz zmiany statutu.
30 sierpnia 2016 MIRACULUM Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 MIRACULUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
12 maja 2016 MIRACULUM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 MIRACULUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
25 listopada 2015 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000 akcji serii M1 oraz 538.819 akcji serii S.
5 listopada 2015 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
8 października 2015 MIRACULUM NWZA ws. połączenia ze spółką Miraculum Dystrybucja sp. z o.o., obniżenia wysokości kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem jej kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2015 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
21 lipca 2015 MIRACULUM NWZA ws. powołania do RN.
26 maja 2015 MIRACULUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, emisji obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmian statutu.
15 maja 2015 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
26 listopada 2014 MIRACULUM NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 4 WZA z dnia 5 marca 2013 r. oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
15 września 2014 MIRACULUM NWZA ws. zmian w składzie RN.
1 września 2014 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 MIRACULUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz niepokrytej części straty za rok obrotowy 2012, zmiany uchwały nr 4 WZA z dnia 21.11.2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
4 czerwca 2014 MIRACULUM Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
3 czerwca 2014 MIRACULUM Scalenie akcji w stosunku 50:1.
23 maja 2014 MIRACULUM Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
19 maja 2014 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.164 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
19 maja 2014 MIRACULUM Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
15 maja 2014 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
31 marca 2014 MIRACULUM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
21 marca 2014 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
18 marca 2014 MIRACULUM NWZA ws. scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
9 stycznia 2014 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.348.050 akcji zwykłych na okaziciela serii K, 128.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M2 oraz 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M3.
21 listopada 2013 MIRACULUM NWZA ws. scalenia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na GPW, emisji obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D, pozbawienia w całości prawa poboru obligacji serii AAA oraz akcji serii D oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
7 maja 2013 MIRACULUM ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz strat z lat ubiegłych.
6 maja 2013 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
5 marca 2013 MIRACULUM NWZA ws. wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego prezesa zarządu, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu oraz wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego wiceprezesa zarządu, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.
8 listopada 2012 MIRACULUM NWZA ws. zmian w składzie RN.
6 listopada 2012 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
7 września 2012 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
14 sierpnia 2012 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 czerwca 2012 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
10 maja 2012 MIRACULUM WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz strat z lat ubiegłych, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat, ewentualnego utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie strat, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki.
27 kwietnia 2012 MIRACULUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 marca 2012 MIRACULUM Publikacja raportu za 2011 rok.
6 marca 2012 MIRACULUM NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
24 lutego 2012 MIRACULUM Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
27 października 2011 MIRACULUM Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
20 października 2011 MIRACULUM NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, ustanowienia Programu Motywacyjnego i in.
30 sierpnia 2011 MIRACULUM Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 MIRACULUM WZA
11 maja 2011 MIRACULUM Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
21 kwietnia 2011 MIRACULUM Publikacja raportu za 2010 rok.
8 kwietnia 2011 MIRACULUM Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
25 lutego 2011 MIRACULUM Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
31 stycznia 2011 MIRACULUM NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
7 stycznia 2011 MIRACULUM Początek notowań spółki KOLASTYNA (KOL) pod nazwą MIRACULUM (MIR), w związku ze zmianą firmy.
10 listopada 2010 MIRACULUM Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2010 roku.
3 listopada 2010 MIRACULUM NWZA