INDATA

Data Spółka Wydarzenie
27 marca 2019 INDATA Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
29 listopada 2018 INDATA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 października 2018 INDATA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
11 maja 2018 INDATA NWZA ws. powołania członków RN.
10 kwietnia 2018 INDATA NWZA ws. powołania członków RN.
20 marca 2018 INDATA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
5 lutego 2018 INDATA NWZA ws. połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako "Spółka przejmująca" ze spółką Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach, dalej jako "Spółka przejmowana".
4 stycznia 2018 INDATA NWZA ws. powołania pana Grzegorza Czapli do RN oraz zmian statutu.
15 grudnia 2017 INDATA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
14 grudnia 2017 INDATA Scalenie akcji w stosunku 10:1.
4 grudnia 2017 INDATA Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
29 listopada 2017 INDATA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
13 października 2017 INDATA Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
29 września 2017 INDATA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 września 2017 INDATA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
28 września 2017 INDATA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
4 września 2017 INDATA NWZA ws. połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako "Spółka przejmująca" ze spółką Indata BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako "Spółka przejmowana 1" oraz Indata Softservices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako "Spółka przejmowana 2".
28 lipca 2017 INDATA NWZA ws. połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką Indata Solutions S.A.
29 czerwca 2017 INDATA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
30 maja 2017 INDATA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 INDATA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
22 grudnia 2016 INDATA Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.499.993 akcji zwykłych na okaziciela serii H1.
29 listopada 2016 INDATA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 INDATA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 INDATA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz scalenia akcji.
16 maja 2016 INDATA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 INDATA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
31 grudnia 2015 INDATA NWZA ws. uchylenia uchwały numer 3 ZWZA z 23 czerwca 2014, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii H1 i H2 oraz zmiany statutu, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN.
16 listopada 2015 INDATA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 INDATA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
6 lipca 2015 INDATA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy inwestorów instytucjonalnych.
1 lipca 2015 INDATA Początek przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy inwestorów instytucjonalnych.
30 czerwca 2015 INDATA Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii H.
29 czerwca 2015 INDATA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych.
25 czerwca 2015 INDATA Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych.
22 czerwca 2015 INDATA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
13 maja 2015 INDATA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 INDATA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
10 kwietnia 2015 INDATA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
8 kwietnia 2015 INDATA Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G.
16 lutego 2015 INDATA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
22 stycznia 2015 INDATA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F i G.
14 listopada 2014 INDATA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
15 września 2014 INDATA NWZA ws. uchylenia uchwały nr 6 WZA z 23 czerwca 2014 r., powołania członka RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 INDATA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
23 czerwca 2014 INDATA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na NC akcji serii A, B, C, D, E, F i G oraz zmian w składzie RN.
2 czerwca 2014 INDATA Publikacja raportu za 2013 rok.
19 maja 2014 INDATA NWZA ws. uchwalenia treści Regulaminu WZA, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 INDATA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
11 marca 2014 INDATA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, emisji akcji serii G, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii G oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 INDATA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 INDATA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 września 2013 INDATA NWZA ws. zmian w RN, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
11 września 2013 INDATA Początek notowań spółki TROMEDIA (TRO) pod nazwą INDATA (IDT), w związku ze zmianą firmy.
4 września 2013 INDATA NWZA ws. zmiany statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
14 sierpnia 2013 INDATA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 INDATA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, połączenia spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna ze Spółką WDSP HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w związku z emisją akcji serii D (akcji połączeniowych).
29 maja 2013 INDATA Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 INDATA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 INDATA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 INDATA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
8 października 2012 INDATA NWZA ws. zmian składu RN oraz zmian statutu.
14 sierpnia 2012 INDATA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 INDATA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
2 czerwca 2012 INDATA Publikacja raportu za 2011 rok.
14 maja 2012 INDATA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 INDATA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 INDATA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
15 września 2011 INDATA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
10 sierpnia 2011 INDATA Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 INDATA WZA
13 czerwca 2011 INDATA Publikacja raportu za 2010 rok.
26 maja 2011 INDATA NWZA ws. zmiany statutu.
9 maja 2011 INDATA Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 INDATA Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 listopada 2010 INDATA Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
20 września 2010 INDATA Debiut spółki na NC.