VERTE

Data Spółka Wydarzenie
8 czerwca 2020 VERTE Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
13 listopada 2018 VERTE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 VERTE Publikacja raportu za 2017 rok.
14 sierpnia 2018 VERTE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
14 maja 2018 VERTE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku
13 lutego 2018 VERTE Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 VERTE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
9 września 2017 VERTE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
1 września 2017 VERTE Publikacja raportu za 2016 rok.
11 maja 2017 VERTE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
13 lutego 2017 VERTE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
9 listopada 2016 VERTE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 VERTE NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
9 sierpnia 2016 VERTE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
28 lipca 2016 VERTE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
30 czerwca 2016 VERTE Publikacja raportu za 2015 rok.
10 maja 2016 VERTE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
10 lutego 2016 VERTE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
24 listopada 2015 VERTE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
12 listopada 2015 VERTE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
27 października 2015 VERTE Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.735.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.