FARMACOL

Data Spółka Wydarzenie
20 czerwca 2017 FARMACOL Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
30 maja 2017 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
5 kwietnia 2017 FARMACOL NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na GPW i zmiany statutu.
31 marca 2017 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
6 marca 2017 FARMACOL Dzień wykupu akcji spółki przez Andrzeja Olszewskiego po cenie 52 zł za akcję.
27 lutego 2017 FARMACOL Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
27 grudnia 2016 FARMACOL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
23 listopada 2016 FARMACOL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 52 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Olszewskiego.
16 listopada 2016 FARMACOL NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania przez spółkę lub spółkę zależną od spółki akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
14 listopada 2016 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 FARMACOL Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Olszewskiego na 52 zł za sztukę.
10 listopada 2016 FARMACOL NWZA ws. zmiany statutu, liczby członków rady nadzorczej, wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz wyboru pozostałych członków rady nadzorczej.
14 października 2016 FARMACOL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Olszewskiego.
31 sierpnia 2016 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 FARMACOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2015 roku.
13 maja 2016 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
2 marca 2016 FARMACOL NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Farmacol Spółka Akcyjna poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej - Farmacol Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.
13 listopada 2015 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 czerwca 2015 FARMACOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2014 roku.
15 maja 2015 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 FARMACOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
24 czerwca 2014 FARMACOL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 FARMACOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 FARMACOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku.
15 maja 2013 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 FARMACOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
21 grudnia 2012 FARMACOL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2012 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 FARMACOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
27 czerwca 2012 FARMACOL WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
15 maja 2012 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
4 kwietnia 2012 FARMACOL Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy sWIG80, WIG i WIG-Poland.
29 lutego 2012 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
28 czerwca 2011 FARMACOL WZA
16 maja 2011 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
2 maja 2011 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 FARMACOL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.