CELTIC

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 CELTIC Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 CELTIC Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
28 czerwca 2024 CELTIC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
30 maja 2024 CELTIC Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 CELTIC Publikacja raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 CELTIC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
15 listopada 2023 CELTIC NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
28 września 2023 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
28 czerwca 2023 CELTIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
30 maja 2023 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 CELTIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
28 listopada 2022 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
29 września 2022 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
28 czerwca 2022 CELTIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021.
30 maja 2022 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 CELTIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
25 kwietnia 2022 CELTIC NWZA ws. nabycia akcji w celu umorzenia.
25 listopada 2021 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
18 października 2021 CELTIC NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmian wynagrodzenia członków RN oraz zmiany w składzie RN.
28 września 2021 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 lipca 2021 CELTIC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 19,71 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CPD spółka akcyjna.
15 lipca 2021 CELTIC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 19,71 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CPD spółka akcyjna.
24 czerwca 2021 CELTIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
27 maja 2021 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 CELTIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
26 listopada 2020 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
28 września 2020 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
20 sierpnia 2020 CELTIC NWZA ws. umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
29 lipca 2020 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
27 maja 2020 CELTIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
28 kwietnia 2020 CELTIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
2 marca 2020 CELTIC NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia.
28 listopada 2019 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 CELTIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
30 maja 2019 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 kwietnia 2019 CELTIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
28 lutego 2019 CELTIC NWZA ws.umorzenia akcji własnych.
27 listopada 2018 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
27 września 2018 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
6 września 2018 CELTIC NWZA ws. zmian w składzie RN, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
30 czerwca 2018 CELTIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
28 maja 2018 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
20 kwietnia 2018 CELTIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
7 lutego 2018 CELTIC NWZA ws. zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 18 ZWZ z 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji spółki celem umorzenia.
27 listopada 2017 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
28 września 2017 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
7 sierpnia 2017 CELTIC Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.198.100 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
7 czerwca 2017 CELTIC NWZA ws. zmiany uchwały nr 18 ZWZ z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia.
29 maja 2017 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 CELTIC Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.292.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
10 maja 2017 CELTIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz nabycia akcji w celu umorzenia.
17 marca 2017 CELTIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
25 sierpnia 2016 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 CELTIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
12 maja 2016 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
17 marca 2016 CELTIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
24 listopada 2015 CELTIC NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 listopada 2015 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
15 września 2015 CELTIC NWZA ws. powołania członków RN.
27 sierpnia 2015 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
17 czerwca 2015 CELTIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
14 maja 2015 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 CELTIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
5 sierpnia 2014 CELTIC NWZA ws. emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G z pozbawieniem prawa poboru obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru w stosunku do akcji serii G, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
29 maja 2014 CELTIC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
15 maja 2014 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
18 kwietnia 2014 CELTIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
19 lutego 2014 CELTIC Wprowadzenie do obrotu na GPW 199.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 listopada 2013 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
24 października 2013 CELTIC NWZA ws. zmian w składzie RN.
29 sierpnia 2013 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
5 lipca 2013 CELTIC Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.776 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
12 czerwca 2013 CELTIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
15 maja 2013 CELTIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 CELTIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
7 marca 2013 CELTIC Wprowadzenie do obrotu na GPW 76.022 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
10 stycznia 2013 CELTIC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii E oraz pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
10 sierpnia 2012 CELTIC NWZA ws. nabycia akcji w celu umorzenia.
31 lipca 2012 CELTIC Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
23 grudnia 2011 CELTIC Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2011, w wysokości 0,10 zł na akcję.
15 grudnia 2011 CELTIC Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2011, w wysokości 0,10 zł na akcję.
13 grudnia 2011 CELTIC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
28 grudnia 2010 CELTIC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
23 grudnia 2010 CELTIC Debiut spółki na GPW.