TRAVELPL

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2016 TRAVELPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 TRAVELPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
25 sierpnia 2016 TRAVELPL NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu.
22 sierpnia 2016 TRAVELPL Wykluczenie akcji z obrotu na GPW, na wniosek spółki.
11 lipca 2016 TRAVELPL Dzień wykupu akcji spółki przez Rockaway Travel SE po cenie 3,77 zł za akcję.
5 lipca 2016 TRAVELPL Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
30 czerwca 2016 TRAVELPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
13 maja 2016 TRAVELPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
4 maja 2016 TRAVELPL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Rockaway Travel SE.
14 kwietnia 2016 TRAVELPL NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
4 kwietnia 2016 TRAVELPL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Rockaway Travel SE.
21 marca 2016 TRAVELPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
10 listopada 2015 TRAVELPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 TRAVELPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 TRAVELPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
15 maja 2015 TRAVELPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 TRAVELPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
17 listopada 2014 TRAVELPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 TRAVELPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
20 sierpnia 2014 TRAVELPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
27 czerwca 2014 TRAVELPL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmiany uchwały nr 20/ZWZA/10 z dnia 23.06.2010r oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 TRAVELPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
28 kwietnia 2014 TRAVELPL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez INVIA.CZ.A.S.
28 marca 2014 TRAVELPL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez INVIA.CZ.A.S.
21 marca 2014 TRAVELPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
30 grudnia 2013 TRAVELPL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru, uzupełnienia składu RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 TRAVELPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
22 października 2013 TRAVELPL NWZA ws. określenia liczby członków RN, wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, uchylenia Uchwały nr 29/ZWZA/09 z 2 lipca 2009r. dot. ustalenia wynagrodzenia członka RN oddelegowanego do stałego indywidualnego nadzoru oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
29 sierpnia 2013 TRAVELPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
15 lipca 2013 TRAVELPL NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
27 czerwca 2013 TRAVELPL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2010, pokrycia straty za rok 2012, dalszego istnienia spółki, zakończenia Programu Motywacyjnego na lata 2009-2011, uchylenia uchwały 04/NWZA/08 z 12.12.2008r. dot. emisji warrantów subskrypcyjnych, uchylenia uchwały 05/NWZA/08 z 12.12.2008r. dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F1, F2, F3 z wyłączeniem prawa poboru.
15 maja 2013 TRAVELPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 TRAVELPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
19 marca 2013 TRAVELPL NWZA ws. zmiany w składzie RN.
14 listopada 2012 TRAVELPL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 TRAVELPL Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
22 czerwca 2012 TRAVELPL WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
15 maja 2012 TRAVELPL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
4 kwietnia 2012 TRAVELPL Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
20 marca 2012 TRAVELPL Publikacja raportu za 2011 rok.
13 grudnia 2011 TRAVELPL NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 TRAVELPL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
19 sierpnia 2011 TRAVELPL Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
22 czerwca 2011 TRAVELPL WZA
13 maja 2011 TRAVELPL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 TRAVELPL Publikacja raportu za 2010 rok.
26 stycznia 2011 TRAVELPL NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
13 października 2010 TRAVELPL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.