WESTREAL

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 WESTREAL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
31 sierpnia 2024 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 sierpnia 2024 WESTREAL Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 WESTREAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 WESTREAL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
13 listopada 2023 WESTREAL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 WESTREAL Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
7 lipca 2023 WESTREAL ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok 2022 na pokrycia straty z lat ubiegłych.
5 czerwca 2023 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 WESTREAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
7 lutego 2023 WESTREAL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
7 listopada 2022 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
8 sierpnia 2022 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 WESTREAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021 z zysku z lat przyszłych.
31 maja 2022 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
9 maja 2022 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 WESTREAL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
10 sierpnia 2021 WESTREAL Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
23 lipca 2021 WESTREAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 z zysku z lat ubiegłych.
31 maja 2021 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
10 maja 2021 WESTREAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 WESTREAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członków RN.
10 lutego 2021 WESTREAL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
6 listopada 2020 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
28 sierpnia 2020 WESTREAL ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy.
7 sierpnia 2020 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
14 maja 2020 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
8 listopada 2019 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
9 sierpnia 2019 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
25 lipca 2019 WESTREAL ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy.
30 maja 2019 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
10 maja 2019 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
11 lutego 2019 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 WESTREAL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 WESTREAL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 WESTREAL Publikacja raportu za IV kwartał 2017 i I kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 WESTREAL Publikacja raportu za 2017 rok.
27 czerwca 2018 WESTREAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
14 listopada 2017 WESTREAL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 WESTREAL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 WESTREAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 WESTREAL Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 WESTREAL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 WESTREAL Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
28 października 2016 WESTREAL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 WESTREAL Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 WESTREAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
3 czerwca 2016 WESTREAL Publikacja raportu za 2015 rok.
27 maja 2016 WESTREAL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 WESTREAL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
30 listopada 2015 WESTREAL NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN oraz zmiany statutu.
16 listopada 2015 WESTREAL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 WESTREAL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
26 czerwca 2015 WESTREAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
2 czerwca 2015 WESTREAL Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 WESTREAL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 WESTREAL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 WESTREAL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 WESTREAL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 WESTREAL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członków RN.
30 maja 2014 WESTREAL Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 WESTREAL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 WESTREAL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 WESTREAL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 WESTREAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
14 sierpnia 2013 WESTREAL Publikacja raportu za 2012 rok.
26 lipca 2013 WESTREAL Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 maja 2013 WESTREAL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 WESTREAL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
21 listopada 2012 WESTREAL NWZA ws. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na NC.
14 listopada 2012 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 WESTREAL WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru.
15 czerwca 2012 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 WESTREAL WZA
15 czerwca 2011 WESTREAL Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 WESTREAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
22 marca 2011 WESTREAL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
18 marca 2011 WESTREAL Debiut spółki na NC.