ALEJA

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2019 ALEJA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
15 września 2019 ALEJA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 ALEJA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 ALEJA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
16 listopada 2018 ALEJA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ALEJA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
15 czerwca 2018 ALEJA Publikacja raportu za 2017 rok.
26 kwietnia 2018 ALEJA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 ALEJA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
5 stycznia 2018 ALEJA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
14 listopada 2017 ALEJA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 ALEJA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 maja 2017 ALEJA Publikacja raportu za 2016 rok.
10 kwietnia 2017 ALEJA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
10 kwietnia 2017 ALEJA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
30 marca 2017 ALEJA NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz emisji akcji serii E, zmiany statutu, odwołania członka RN, powołania członka RN.
25 stycznia 2017 ALEJA Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
23 stycznia 2017 ALEJA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 ALEJA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
27 września 2016 ALEJA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
8 sierpnia 2016 ALEJA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ALEJA Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 ALEJA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 ALEJA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
23 grudnia 2015 ALEJA NWZA ws. powołania członków RN nowej kadencji oraz zmiany § 9 ust. 1 Statutu.
13 listopada 2015 ALEJA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
2 listopada 2015 ALEJA ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
14 sierpnia 2015 ALEJA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 ALEJA Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 ALEJA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 ALEJA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ALEJA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 października 2014 ALEJA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ALEJA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
9 lipca 2014 ALEJA Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ALEJA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 marca 2014 ALEJA NWZA ws. powołania członka RN.
14 lutego 2014 ALEJA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
20 listopada 2013 ALEJA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ALEJA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
1 sierpnia 2013 ALEJA Wprowadzenie do obrotu na NC 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
1 lipca 2013 ALEJA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
14 czerwca 2013 ALEJA Publikacja raportu za 2012 rok.
20 maja 2013 ALEJA NWZA ws. zmian statutu.
15 maja 2013 ALEJA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
13 maja 2013 ALEJA Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
10 maja 2013 ALEJA Ostatni dzień notowań na NC 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 lutego 2013 ALEJA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
18 stycznia 2013 ALEJA Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
21 listopada 2012 ALEJA Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
20 listopada 2012 ALEJA Scalenie akcji w stosunku 10:1.
14 listopada 2012 ALEJA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 listopada 2012 ALEJA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
5 listopada 2012 ALEJA Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
15 października 2012 ALEJA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
11 października 2012 ALEJA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
10 października 2012 ALEJA Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
24 września 2012 ALEJA NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
10 sierpnia 2012 ALEJA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 ALEJA WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 28 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
14 czerwca 2012 ALEJA Publikacja raportu za 2011 rok.
6 czerwca 2012 ALEJA Debiut spółki na NC.