XSYSTEM

Data Spółka Wydarzenie
9 listopada 2018 XSYSTEM Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
30 sierpnia 2018 XSYSTEM ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
14 sierpnia 2018 XSYSTEM Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 XSYSTEM Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 XSYSTEM Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 XSYSTEM Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 XSYSTEM Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 XSYSTEM Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 XSYSTEM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 XSYSTEM Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 XSYSTEM Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
16 marca 2017 XSYSTEM NWZA ws. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 4/NWZ/2016 NWZ z dnia 16 marca 2016r.
14 lutego 2017 XSYSTEM Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 XSYSTEM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
27 października 2016 XSYSTEM NWZA ws. zmiany statutu.
12 sierpnia 2016 XSYSTEM Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 XSYSTEM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
27 maja 2016 XSYSTEM Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 XSYSTEM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
16 marca 2016 XSYSTEM NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 lutego 2016 XSYSTEM Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 XSYSTEM NWZA ws. zmiany statutu.
13 listopada 2015 XSYSTEM Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 XSYSTEM Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
24 czerwca 2015 XSYSTEM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
28 maja 2015 XSYSTEM Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 XSYSTEM Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 XSYSTEM Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 XSYSTEM Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 XSYSTEM Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 XSYSTEM ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 XSYSTEM Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 XSYSTEM Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 XSYSTEM Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
18 grudnia 2013 XSYSTEM Pierwszy dzień notowań na NC 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 listopada 2013 XSYSTEM Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
15 października 2013 XSYSTEM NWZA ws. zmiany statutu oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru.
14 sierpnia 2013 XSYSTEM Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 XSYSTEM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
31 maja 2013 XSYSTEM Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 XSYSTEM Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
12 kwietnia 2013 XSYSTEM NWZA ws. zmiany w składzie RN.
14 lutego 2013 XSYSTEM Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 XSYSTEM Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 XSYSTEM Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 lipca 2012 XSYSTEM Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
16 lipca 2012 XSYSTEM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
12 lipca 2012 XSYSTEM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
30 czerwca 2012 XSYSTEM WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, utworzenia i przeznaczenia kapitału rezerwowego.
15 maja 2012 XSYSTEM Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 XSYSTEM Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 XSYSTEM Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
25 stycznia 2012 XSYSTEM NWZA ws. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
3 stycznia 2012 XSYSTEM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
30 grudnia 2011 XSYSTEM Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
29 grudnia 2011 XSYSTEM Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 listopada 2011 XSYSTEM Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
13 września 2011 XSYSTEM Debiut spółki na NC.