LARK

Data Spółka Wydarzenie
25 marca 2021 LARK NWZA ws. zmian w składzie RN.
29 listopada 2018 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 LARK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty/ podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 LARK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
30 listopada 2017 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 LARK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy oraz dalszego istnienia spółki.
8 czerwca 2017 LARK NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
30 maja 2017 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 LARK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 LARK NWZA ws. zmian w RN.
27 września 2016 LARK NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
30 sierpnia 2016 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 LARK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 LARK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
25 lutego 2016 LARK Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
24 lutego 2016 LARK Scalenie akcji w stosunku 10:1.
17 lutego 2016 LARK Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
15 lutego 2016 LARK Początek notowań spółki MIT (MIT) pod nazwą LARK (LRK), w związku ze zmianą firmy.
12 lutego 2016 LARK Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 listopada 2015 LARK NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, połączenia (scalenia) akcji oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, zmiany statutu i in.
12 listopada 2015 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 LARK ZWZA ws. m.n. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
2 czerwca 2015 LARK NWZA ws. uchylenia uchwał podjętych przez ZWZ 24 czerwca 2014, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia (scalenia) akcji oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, zmiany statutu oraz zmian w RN.
14 maja 2015 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 LARK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
26 lutego 2015 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
4 lutego 2015 LARK NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 listopada 2014 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
24 czerwca 2014 LARK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013 rok, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 LARK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 listopada 2013 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 LARK ZWZA ws. m.in. podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 LARK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
3 kwietnia 2013 LARK Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.250 akcji serii A.
1 marca 2013 LARK Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.451.007 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
28 lutego 2013 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
4 grudnia 2012 LARK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu.
14 listopada 2012 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
21 czerwca 2012 LARK WZA ws. m.in. podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
8 maja 2012 LARK NWZA ws. pociągnięcia do odpowiedzialności byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Wojciecha Grzybowskiego.
30 kwietnia 2012 LARK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 grudnia 2011 LARK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
29 sierpnia 2011 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 czerwca 2011 LARK WZA
13 czerwca 2011 LARK Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i I.
12 maja 2011 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 LARK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 marca 2011 LARK NWZA ws. zbadania przez biegłego rewidenta zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki.
28 lutego 2011 LARK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
7 lutego 2011 LARK Zakończenie (o godz. 16:00) zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez MNI SA.
24 stycznia 2011 LARK Początek zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez MNI SA, po cenie 2,04 zł za akcję.
17 grudnia 2010 LARK Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
15 listopada 2010 LARK Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.