STARFIT

Data Spółka Wydarzenie
16 października 2019 STARFIT Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
15 maja 2019 STARFIT Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku (IV kwartał roku obrotowego).
14 lutego 2019 STARFIT Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku (III kwartał roku obrotowego).
7 stycznia 2019 STARFIT Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku (II kwartał roku obrotowego).
31 grudnia 2018 STARFIT Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
30 listopada 2018 STARFIT Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku (I kwartał roku obrotowego).
15 maja 2018 STARFIT Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku (IV kwartał roku obrotowego).
26 lutego 2018 STARFIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz scalenia akcji i zmiany statutu.
12 lutego 2018 STARFIT Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku (III kwartał roku obrotowego).
21 listopada 2017 STARFIT Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku (II kwartał roku obrotowego).
20 listopada 2017 STARFIT Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
14 sierpnia 2017 STARFIT Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku (I kwartał roku obrotowego).
15 maja 2017 STARFIT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku (V kwartał przedłużonego roku obrotowego).
20 marca 2017 STARFIT NWZA ws. powołania nowych członków RN, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii M, serii N oraz serii O, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M, serii N oraz serii O w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
13 lutego 2017 STARFIT Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 STARFIT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
19 sierpnia 2016 STARFIT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
16 sierpnia 2016 STARFIT Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
2 sierpnia 2016 STARFIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami zarządu oraz powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu.
30 czerwca 2016 STARFIT Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 STARFIT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
24 lutego 2016 STARFIT NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
12 lutego 2016 STARFIT Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
22 grudnia 2015 STARFIT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz K w drodze subskrypcji prywatnej, uchwalenia kapitału docelowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L, pozbawienia prawa poboru, zmiany roku obrachunkowego i podatkowego oraz zmiany statutu i in.
12 listopada 2015 STARFIT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 sierpnia 2015 STARFIT Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 lipca 2015 STARFIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami zarządu.
19 czerwca 2015 STARFIT Publikacja raportu za 2014 rok.
13 maja 2015 STARFIT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
4 maja 2015 STARFIT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I, J i K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia zasad programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i in.
16 lutego 2015 STARFIT Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
26 listopada 2014 STARFIT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, G i H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F, G i H do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 STARFIT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 STARFIT Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
24 lipca 2014 STARFIT Pierwszy dzień notowań na NC 283.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
21 lipca 2014 STARFIT ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 STARFIT Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 STARFIT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
12 lutego 2014 STARFIT Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 STARFIT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 STARFIT Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
29 lipca 2013 STARFIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
29 maja 2013 STARFIT Publikacja raportu za 2012 rok.
13 maja 2013 STARFIT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
18 kwietnia 2013 STARFIT Pierwszy dzień notowań na NC 750.000 akcji serii A i 268.000 akcji serii D.
11 marca 2013 STARFIT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
13 lutego 2013 STARFIT Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 STARFIT Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 STARFIT Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
8 sierpnia 2012 STARFIT Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
25 lipca 2012 STARFIT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
23 lipca 2012 STARFIT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 czerwca 2012 STARFIT WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
15 czerwca 2012 STARFIT Publikacja raportu za 2011 rok.
30 maja 2012 STARFIT Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
15 maja 2012 STARFIT Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 STARFIT Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 lutego 2012 STARFIT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
10 lutego 2012 STARFIT Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
9 lutego 2012 STARFIT Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
20 grudnia 2011 STARFIT Debiut spółki na NC.