INPOST

Data Spółka Wydarzenie
19 września 2017 INPOST Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
12 czerwca 2017 INPOST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 INPOST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
29 maja 2017 INPOST Dzień wykupu akcji spółki przez AI Prime oraz pana Rafała Brzoskę po cenie 11 zł za akcję.
25 maja 2017 INPOST Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
19 maja 2017 INPOST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
8 maja 2017 INPOST Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
25 kwietnia 2017 INPOST Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
24 kwietnia 2017 INPOST Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę.
11 kwietnia 2017 INPOST Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę z 9,50 zł na 11 zł za sztukę.
16 marca 2017 INPOST Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę.
23 stycznia 2017 INPOST NWZA ws. powołania członka lub członków RN.
29 listopada 2016 INPOST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 października 2016 INPOST NWZA ws. powołania członka lub członków RN.
30 września 2016 INPOST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 INPOST ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 INPOST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 INPOST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
23 grudnia 2015 INPOST NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
13 listopada 2015 INPOST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
15 października 2015 INPOST Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
13 października 2015 INPOST Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.000.000 akcji serii A, 916.122 akcji serii B, 353.878 akcji serii C, 288.000 akcji serii D.
29 września 2015 INPOST Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
25 września 2015 INPOST Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
24 września 2015 INPOST Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
23 września 2015 INPOST Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
16 września 2015 INPOST Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
15 września 2015 INPOST Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.