RYVU

Data Spółka Wydarzenie
7 listopada 2024 RYVU Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
11 września 2024 RYVU Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
15 maja 2024 RYVU Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
13 marca 2024 RYVU Publikacja raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 RYVU Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
15 września 2023 RYVU Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
13 września 2023 RYVU Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
14 czerwca 2023 RYVU ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
16 maja 2023 RYVU Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
24 marca 2023 RYVU Publikacja raportu za 2022 rok.
25 stycznia 2023 RYVU Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.764.674 akcje zwykłe na okaziciela serii J.
20 grudnia 2022 RYVU Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J od inwestorów instytucjonalnych.
16 grudnia 2022 RYVU Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii J od inwestorów instytucjonalnych.
15 grudnia 2022 RYVU Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J od inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
8 grudnia 2022 RYVU Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii J od inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
23 listopada 2022 RYVU Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
28 września 2022 RYVU Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
19 września 2022 RYVU NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2022 RYVU ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
18 maja 2022 RYVU Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
15 marca 2022 RYVU Publikacja raportu za 2021 rok.
10 listopada 2021 RYVU Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
8 września 2021 RYVU Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 RYVU ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
17 maja 2021 RYVU NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego.
12 maja 2021 RYVU Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
16 marca 2021 RYVU Publikacja raportu za 2020 rok.
19 listopada 2020 RYVU Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
15 września 2020 RYVU Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 RYVU ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
31 sierpnia 2020 RYVU Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.384.245 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
28 sierpnia 2020 RYVU Dzień ostatniego notowania na GPW 2.384.245 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
31 lipca 2020 RYVU Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.384.245 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
13 lipca 2020 RYVU NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
10 czerwca 2020 RYVU Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
4 czerwca 2020 RYVU NWZA ws. zmiany statutu oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
9 kwietnia 2020 RYVU Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
6 listopada 2019 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
9 października 2019 RYVU Początek notowań spółki SELVITA (SLV) pod nazwą RYVU (RVU) w związku ze zmianą firmy.
19 września 2019 RYVU NWZA ws. podziału spółki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
5 września 2019 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
2 lipca 2019 RYVU ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
22 maja 2019 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
28 marca 2019 RYVU Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
29 sierpnia 2018 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
22 maja 2018 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 maja 2018 RYVU ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
10 kwietnia 2018 RYVU Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
9 kwietnia 2018 RYVU Dzień ostatniego notowania na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
27 marca 2018 RYVU Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
23 marca 2018 RYVU Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
15 listopada 2017 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 września 2017 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 sierpnia 2017 RYVU NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru, zmian w RN oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie RN.
19 czerwca 2017 RYVU ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
19 czerwca 2017 RYVU Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.886 akcji zwykłych na okaziciela serii G2.
30 maja 2017 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
19 kwietnia 2017 RYVU Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
17 marca 2017 RYVU Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
9 listopada 2016 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
25 października 2016 RYVU NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości.
30 sierpnia 2016 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 RYVU ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
12 maja 2016 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
19 kwietnia 2016 RYVU Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.886 akcji zwykłych na okaziciela serii G1.
21 marca 2016 RYVU Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
5 listopada 2015 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
23 października 2015 RYVU NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej.
2 września 2015 RYVU NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz przeznaczenia kapitału rezerwowego.
13 sierpnia 2015 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 RYVU ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
12 maja 2015 RYVU Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 RYVU Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
26 stycznia 2015 RYVU Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.651.891 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
23 stycznia 2015 RYVU Ostatni dzień notowań na GPW 2.651.891 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
23 grudnia 2014 RYVU Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
19 grudnia 2014 RYVU Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D oraz E z obrotu na NC. Wprowadzenie do obrotu 2.651.891 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
18 grudnia 2014 RYVU Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
15 grudnia 2014 RYVU NWZA ws. m.in. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR") oraz zmiany statutu.
12 grudnia 2014 RYVU Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów instytucjonalnych.
10 grudnia 2014 RYVU Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów instytucjonalnych.
9 grudnia 2014 RYVU Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii F.
8 grudnia 2014 RYVU Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów indywidualnych.
1 grudnia 2014 RYVU Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów indywidualnych.
6 listopada 2014 RYVU Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
7 sierpnia 2014 RYVU Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
9 lipca 2014 RYVU ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 maja 2014 RYVU Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
14 lutego 2014 RYVU Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 RYVU Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
21 października 2013 RYVU NWZA ws. użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
14 sierpnia 2013 RYVU Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
16 lipca 2013 RYVU ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
14 czerwca 2013 RYVU Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 RYVU Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 RYVU Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 RYVU Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
12 września 2012 RYVU Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 sierpnia 2012 RYVU Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 RYVU WZA ws. m.in. pokrycia straty.
15 maja 2012 RYVU Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 RYVU Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 RYVU Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
18 lipca 2011 RYVU Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
14 lipca 2011 RYVU Debiut spółki na NC.