DORADCY24

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2024 DORADCY24 Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
13 sierpnia 2024 DORADCY24 Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 DORADCY24 Publikacja raportu za 2023 rok.
13 maja 2024 DORADCY24 Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
13 lutego 2024 DORADCY24 NWZA ws. zmian osobowych w składzie RN.
9 lutego 2024 DORADCY24 Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
13 listopada 2023 DORADCY24 Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 DORADCY24 Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 DORADCY24 ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 DORADCY24 Publikacja raportu za 2022 rok.
13 maja 2023 DORADCY24 Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
13 lutego 2023 DORADCY24 Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
12 listopada 2022 DORADCY24 Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 DORADCY24 Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
27 czerwca 2022 DORADCY24 ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2022 DORADCY24 Publikacja raportu za 2021 rok.
25 kwietnia 2022 DORADCY24 Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 DORADCY24 Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 października 2021 DORADCY24 Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
15 lipca 2021 DORADCY24 Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 DORADCY24 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 DORADCY24 Publikacja raportu za 2020 rok.
15 kwietnia 2021 DORADCY24 Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
15 lutego 2021 DORADCY24 Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
12 października 2020 DORADCY24 Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
12 października 2020 DORADCY24 NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
15 lipca 2020 DORADCY24 ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
13 lipca 2020 DORADCY24 Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
8 czerwca 2020 DORADCY24 Publikacja raportu za 2019 rok.
17 kwietnia 2020 DORADCY24 Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 DORADCY24 Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
17 października 2019 DORADCY24 Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
19 lipca 2019 DORADCY24 Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 DORADCY24 ZWZA ws. m.in.dalszego istnienia spółki oraz podziału zysku za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 DORADCY24 Publikacja raportu za 2018 rok.
13 maja 2019 DORADCY24 Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 DORADCY24 Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 DORADCY24 Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 DORADCY24 Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 DORADCY24 ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, podziału zysku za rok obrotowy 2017r. oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
1 czerwca 2018 DORADCY24 Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 DORADCY24 Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 DORADCY24 Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 DORADCY24 Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
8 listopada 2017 DORADCY24 NWZA ws. zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2017 DORADCY24 Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 DORADCY24 ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz podziału zysku za rok obrotowy 2016r.
31 maja 2017 DORADCY24 Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 DORADCY24 Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 DORADCY24 Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 DORADCY24 Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
19 sierpnia 2016 DORADCY24 NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
16 sierpnia 2016 DORADCY24 Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
1 lipca 2016 DORADCY24 Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
30 czerwca 2016 DORADCY24 Scalenie akcji w stosunku 100:1.
29 czerwca 2016 DORADCY24 ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
23 czerwca 2016 DORADCY24 Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
20 czerwca 2016 DORADCY24 Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 maja 2016 DORADCY24 Publikacja raportu za 2015 rok.
9 maja 2016 DORADCY24 Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
25 kwietnia 2016 DORADCY24 NWZA ws. zmian osobowych w składzie RN.
24 stycznia 2016 DORADCY24 Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
20 listopada 2015 DORADCY24 NWZA ws. uchylenia uchwały 23 ZWZ z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez subskrypcję zamkniętą oraz zmiany statutu.
30 października 2015 DORADCY24 Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
15 sierpnia 2015 DORADCY24 Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
6 sierpnia 2015 DORADCY24 Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 DORADCY24 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez subskrypcję zamkniętą oraz zmiany statutu.
26 maja 2015 DORADCY24 Publikacja raportu za 2014 rok.
7 maja 2015 DORADCY24 Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 DORADCY24 Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
10 lutego 2015 DORADCY24 NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2014 DORADCY24 Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 DORADCY24 Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
29 maja 2014 DORADCY24 ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, dalszego istnienia spółki, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 DORADCY24 Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
2 maja 2014 DORADCY24 Publikacja raportu za 2013 rok.
28 kwietnia 2014 DORADCY24 NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
14 lutego 2014 DORADCY24 Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
29 listopada 2013 DORADCY24 NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 DORADCY24 Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 DORADCY24 Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
19 czerwca 2013 DORADCY24 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok oraz dalszego istnienia spółki.
14 maja 2013 DORADCY24 Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
18 marca 2013 DORADCY24 Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 DORADCY24 Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 DORADCY24 Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 DORADCY24 Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
15 maja 2012 DORADCY24 Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
10 maja 2012 DORADCY24 WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok oraz dalszego istnienia spółki.
6 marca 2012 DORADCY24 Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 DORADCY24 Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
18 listopada 2011 DORADCY24 Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
28 października 2011 DORADCY24 Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
8 sierpnia 2011 DORADCY24 Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
27 czerwca 2011 DORADCY24 WZA
27 maja 2011 DORADCY24 Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 DORADCY24 Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 DORADCY24 Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
29 grudnia 2010 DORADCY24 Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
20 grudnia 2010 DORADCY24 NWZA ws. zmiany siedziby, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, przyjęcia programu motywacyjnego oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
9 września 2010 DORADCY24 Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii J.
8 września 2010 DORADCY24 Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.