GLGPHARMA

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2019 GLGPHARMA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 GLGPHARMA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
30 maja 2019 GLGPHARMA Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 GLGPHARMA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 GLGPHARMA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 GLGPHARMA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 GLGPHARMA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 GLGPHARMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 GLGPHARMA Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 GLGPHARMA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 GLGPHARMA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
1 lutego 2018 GLGPHARMA NWZA ws. powołania członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
15 listopada 2017 GLGPHARMA Dzień pierwszego notowania na NC 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 listopada 2017 GLGPHARMA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 GLGPHARMA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 GLGPHARMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 GLGPHARMA Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 GLGPHARMA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 GLGPHARMA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 GLGPHARMA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
5 września 2016 GLGPHARMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
16 sierpnia 2016 GLGPHARMA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
26 lipca 2016 GLGPHARMA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
25 lipca 2016 GLGPHARMA Scalenie akcji w stosunku 20:1.
13 lipca 2016 GLGPHARMA Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
13 lipca 2016 GLGPHARMA Dzień pierwszego notowania na NC 19 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
30 czerwca 2016 GLGPHARMA Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 GLGPHARMA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
2 marca 2016 GLGPHARMA NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, G, H i I w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
15 lutego 2016 GLGPHARMA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
28 grudnia 2015 GLGPHARMA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A i serii E w ramach subskrypcji prywatnej, połączenia akcji spółki GLG Pharma S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
16 listopada 2015 GLGPHARMA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
15 października 2015 GLGPHARMA Początek notowań spółki M10 (M10) pod nazwą GLGPHARMA (GLG), w związku ze zmianą firmy.
14 sierpnia 2015 GLGPHARMA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
31 lipca 2015 GLGPHARMA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmian w składzie RN i in.
15 maja 2015 GLGPHARMA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
6 maja 2015 GLGPHARMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
3 kwietnia 2015 GLGPHARMA Publikacja raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 GLGPHARMA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 GLGPHARMA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
25 września 2014 GLGPHARMA NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 GLGPHARMA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
14 maja 2014 GLGPHARMA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
31 marca 2014 GLGPHARMA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań RN i zarządu oraz pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz powołania członków RN.
26 lutego 2014 GLGPHARMA Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 GLGPHARMA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
4 lutego 2014 GLGPHARMA NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
14 listopada 2013 GLGPHARMA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 GLGPHARMA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 maja 2013 GLGPHARMA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 GLGPHARMA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty i dalszego istnienia spółki.
20 lutego 2013 GLGPHARMA Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 GLGPHARMA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
11 kwietnia 2012 GLGPHARMA WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
6 marca 2012 GLGPHARMA Publikacja raportu za 2011 rok.
8 lutego 2012 GLGPHARMA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
6 lutego 2012 GLGPHARMA Debiut spółki na NC.