PAGED

Data Spółka Wydarzenie
9 stycznia 2018 PAGED Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
8 listopada 2017 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
20 października 2017 PAGED NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
17 października 2017 PAGED Dzień wykupu akcji spółki przez Mespila Investments Limited po cenie 59 zł za akcję.
16 października 2017 PAGED NWZA ws. zmiany w składzie RN bieżącej kadencji, uchylenia uchwały 16 ZWZ z 25 czerwca 2013 r., zatwierdzenia nowego Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków RN.
13 października 2017 PAGED Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
15 września 2017 PAGED Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mespila Investments Limited.
11 września 2017 PAGED Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Mespila Investments Limited z 57,63 zł na 59 zł.
22 sierpnia 2017 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
27 lipca 2017 PAGED Początek zapisów na sprzedaż akcji po 57,63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mespila Investments Limited.
30 czerwca 2017 PAGED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r.
17 maja 2017 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
3 kwietnia 2017 PAGED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
9 listopada 2016 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
29 sierpnia 2016 PAGED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 PAGED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r., wypłaty dywidendy oraz rozwiązania kapitału rezerwowego.
17 czerwca 2016 PAGED Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
16 maja 2016 PAGED NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 maja 2016 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 PAGED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
14 stycznia 2016 PAGED Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.000 akcji serii F oraz 7.000.000 akcji serii G.
10 listopada 2015 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
10 listopada 2015 PAGED NWZA ws. upoważnienia zarządu do zakupu akcji własnych na zasadzie art. 362 §1 pkt 8 KSH, upoważnienia zarządu do zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup akcji własnych, finansowanie nabywania akcji przez pracowników spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby oraz zmiany w składzie RN.
3 września 2015 PAGED Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 55,46 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mespila Investments Limited.
27 sierpnia 2015 PAGED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
21 sierpnia 2015 PAGED Początek zapisów na sprzedaż akcji po 55,46 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mespila Investments Limited.
30 czerwca 2015 PAGED ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r.
12 maja 2015 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 PAGED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
20 marca 2015 PAGED Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
7 listopada 2014 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
25 sierpnia 2014 PAGED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
27 czerwca 2014 PAGED ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
9 maja 2014 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 PAGED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
27 sierpnia 2013 PAGED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
25 czerwca 2013 PAGED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 r.
14 maja 2013 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 PAGED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 PAGED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 sierpnia 2012 PAGED NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego) zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
20 czerwca 2012 PAGED WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
15 maja 2012 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 PAGED NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany w składzie RN.
19 marca 2012 PAGED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
20 stycznia 2012 PAGED NWZA ws. upoważnienia zarządu do zakupu akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 3 NWZA 5 października 2011 w sprawie programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
5 października 2011 PAGED NWZA ws. programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów spółki oraz spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2011 PAGED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 PAGED WZA
15 maja 2011 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 PAGED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
18 marca 2011 PAGED Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
28 lutego 2011 PAGED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
12 listopada 2010 PAGED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.