MAGELLAN

Data Spółka Wydarzenie
6 grudnia 2016 MAGELLAN Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
30 listopada 2016 MAGELLAN NWZA ws. połączenia spółki Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi jako spółki przejmującej ze spółką Mediona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną.
10 listopada 2016 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 MAGELLAN NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
24 sierpnia 2016 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
3 sierpnia 2016 MAGELLAN NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
5 lipca 2016 MAGELLAN NWZA ws. m.in. zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN, odwołania i powołania członków RN oraz dookreślenia liczby członków RN.
30 czerwca 2016 MAGELLAN Dzień wykupu akcji spółki przez Mediona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 68 zł za akcję.
24 czerwca 2016 MAGELLAN Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
9 czerwca 2016 MAGELLAN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG i sWIG80.
27 maja 2016 MAGELLAN Wypłata dywidendy 1,85 zł na akcję.
27 maja 2016 MAGELLAN Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 68 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o.
20 maja 2016 MAGELLAN Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o. na 68 zł za sztukę.
13 maja 2016 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
13 maja 2016 MAGELLAN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję.
12 maja 2016 MAGELLAN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.
5 maja 2016 MAGELLAN Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o. na 66,15 zł za sztukę.
29 kwietnia 2016 MAGELLAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
18 marca 2016 MAGELLAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
28 stycznia 2016 MAGELLAN Początek zapisów na sprzedaż akcji po 64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o.
13 listopada 2015 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
27 lipca 2015 MAGELLAN Wypłata dywidendy 1,85 zł na akcję.
13 lipca 2015 MAGELLAN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję.
10 lipca 2015 MAGELLAN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.
11 maja 2015 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
29 kwietnia 2015 MAGELLAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz wyrażenia zgody na podniesienie do 750.000.000,00 zł wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji.
19 marca 2015 MAGELLAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
16 stycznia 2015 MAGELLAN Wprowadzenie do obrotu na GPW 108.239 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 listopada 2014 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
16 lipca 2014 MAGELLAN Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.199 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
12 maja 2014 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 maja 2014 MAGELLAN Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.511 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
23 kwietnia 2014 MAGELLAN ZWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii E, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz zmiany statutu.
21 marca 2014 MAGELLAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
31 października 2013 MAGELLAN NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany zasad wynagradzania członków RN, wyrażenia zgody na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji, wprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich, przeprowadzenia Dodatkowego Programu Opcji Menedżerskich, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu i in.
30 sierpnia 2013 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
24 czerwca 2013 MAGELLAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok, wyrażenia zgody na podniesienie wartości Programu Emisji Obligacji oraz zmiany zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich.
21 czerwca 2013 MAGELLAN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
9 maja 2013 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
12 marca 2013 MAGELLAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
27 sierpnia 2012 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
10 maja 2012 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
9 maja 2012 MAGELLAN WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
7 marca 2012 MAGELLAN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
8 listopada 2011 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
25 października 2011 MAGELLAN NWZA ws. m.in zmiany zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich oraz zmian w składzie RN.
24 sierpnia 2011 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
6 maja 2011 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
18 kwietnia 2011 MAGELLAN WZA
17 marca 2011 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
18 stycznia 2011 MAGELLAN NWZA ws. nabywania akcji własnych.
15 listopada 2010 MAGELLAN NWZA
8 listopada 2010 MAGELLAN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.